Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home

Jaargang 2018 - artikelen

Rijbewijs en daarna direct een autodownload dit artikel
“Welke factoren zijn van invloed op het autobezit van jongvolwassen studenten en werkenden met een rijbewijs?” Het autobezit van 18 tot 30-jarigen is nu lager dan tien jaar geleden. In de literatuur zijn diverse verklaringen te vinden voor het gedaalde autobezit bij jongeren.. In deze studie zijn een groot aantal van deze achtergrondkenmerken in samenhang onderzocht middels beschrijvende en multivariate logistische regressieanalyses.

Wonen nabij Snelwegen – Lessen voor snelwegenplanning op basis van een bewonersperspectiefdownload dit artikel
Hoe wegen bewoners nabij snelwegen overlast en bereikbaarheidsvoordelen af? Dit artikel bespreekt de belangrijkste bevindingen uit een proefschrift naar “Wonen nabij snelwegen” en destilleert lessen voor de planning van snelweginfrastructuur. De inzichten zijn verkregen middels enquêtes en interviews met bewoners op snelweglocaties, aangevuld met observaties en discussies met vertegenwoordigers uit de beleidspraktijk.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.