Maak de zelfrijdende auto een maatschappelijk succes

Eenink, R., Wismans, L. en Hellinckx, P.

Het Kennisinstituut voor de Mobiliteit (KiM) beschrijft in “Chauffeur aan het stuur?” vier  toekomstbeelden voor de zelfrijdende auto (ZRA). Deze beelden variëren zowel in de mate van automatisering (overal of met name op de snelweg) als in de mate van autodelen (nauwelijks of veel). Het KiM schat daarbij ook de maatschappelijke gevolgen. Als we de effecten voor specifieke groepen (OV, autodealers etc.) buiten beschouwing laten, valt op dat (veel) ZRA technologie goed is voor verkeersveiligheid, sociale inclusie en ruimtelijke ordening, maar negatief uitpakt voor milieu en leefbaarheid, fietsen (gezondheid) en files (de omvang van het verkeer groeit harder dan de wegcapaciteit). Alleen wanneer technologie gecombineerd wordt met autodelen vallen deze negatieve aspecten weg en kun je van een (volledig) succesvolle ontwikkeling spreken. Maar die combinatie is allerminst zeker en gedrag –hier is dat delen- is lastig te sturen. Hoe zorgen we ervoor dat de ZRA een commercieel én maatschappelijk succes wordt?

download dit artikel

Nieuw data-driven verkeersmodel MRDH modelleert nu met fiets-OV-keten ook de sterkst groeiende modaliteiten beter

De Graaf, S., Veurink, A. en Lodder, H.
download dit artikel

Inzichten in gebruik van en reizigersvoorkeuren voor de combinatie fiets en openbaar vervoer

van Oort, N., van Wee, B. en Hoogendoorn, S.
download dit artikel

De autoliefhebber die in de compacte stad plots een fanatiek fietser werd …

van de Coevering, P. en Maat, K.
download dit artikel

Slim roosteren. Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van anders roosteren om de drukte in de spits te reduceren

van der Aa, M. en Hodde, A.
download dit artikel

Rijstrookwisselgedrag scherper in beeld: een rij-experiment en online enquête

de Baat, M., Knoop, V. en Hoogendoorn, S.
download dit artikel

De hyperspits biedt kansen voor een betere spreiding binnen de spits

van Daalen, T., Janssen, N. en Mastebroek, A.
download dit artikel

Paradox van de proef; verbinden van leren en reguliere in- en uitvoering

Groenendijk, J.
download dit artikel

Nieuwe inzichten in de maatschappelijke waarde van natuur, milieu en reistijd

Mouter, N., van Cranenburgh, S., Ojeda Carbal, M. en Dekker, T.
download dit artikel

Van bezorg-sushi naar afhaal-Chinees. Het gebruik van afhaalpunten bevorderen met gedragseconomische inzichten

Berveling, J. en Moorman, S.
download dit artikel

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Tijdschrift Vervoerswetenschap, jaargang 52, nummer 1, mei 2016.

download dit artikel

Van de redactie

Verhoef, E.

Voor u ligt het eerste nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap van 2016. Dit nummer bevat vier artikelen en een discussiestuk over een proefschrift.

download dit artikel

De psychologische effecten van prijsprikkels

Bolderdijk, J.W., Werff, van der E., Steg, L.

Dit artikel beschrijft de psychologische effecten van prijsprikkels, en bespreekt onder welke voorwaarden prijsprikkels wel of niet effectief zijn om gewenst gedrag te stimuleren.

download dit artikel

De rol van landelijke dagbladen in het debat over rekeningrijden en kilometerprijs

Ardic, Ö., Annema, J.A., Wee, van B.

Dit artikel analyseert de weergave van het maatschappelijke debat over rekeningrijden en kilometerprijs in de vijf grote Nederlandse landelijke dagbladen. Ook is de invloed van de mediaberichten op de koers van het debat onderzocht.

download dit artikel