Het vaststellen van de causale bi-directionele relatie tussen actief reizen en gezondheid

Kaelani, M.
download dit artikel

Waar gaan we heen en waar komen we vandaan? Mobiele Telefonie Data geeft eindelijk antwoord

de Graaf, S., Catshoek, J.W., van den Brink, H.
download dit artikel

Steden verbonden, trein of vliegtuig, effecten van substitutie

Donners, B., van Buuren, E., Rijniers, R.
download dit artikel

Optimalisatie stedelijk netwerk Amsterdam, interoperabiliteit Metro/Trein

Donners, B., van Beurden, M., Dammers, N.
download dit artikel

Redactionele signalen

Klinkenberg, J.

Een transitie naar duurzame strategische plannen

te Brömmelstroet, M. & Bertolini, L.

‘Spelen met complexiteit’: Het managen van grote infrastructuurprojecten

Hertogh, M. & Westerveld, E.

Spitsmijden: een beloning als middel tegen congestie

Knockaert, J., Bakens, J., Ettema,D. & Verhoef, E.

Vraagmanagement in transport en logistiek

Agatz, N. & van Nunen, J.

Het sluiten van ketens: de sleutel tot duurzaamheid

van der Laan, E.

EuropaRubriek

Verhoeven, P.

Maak de zelfrijdende auto een maatschappelijk succes

Eenink, R., Wismans, L. en Hellinckx, P.

Het Kennisinstituut voor de Mobiliteit (KiM) beschrijft in “Chauffeur aan het stuur?” vier  toekomstbeelden voor de zelfrijdende auto (ZRA). Deze beelden variëren zowel in de mate van automatisering (overal of met name op de snelweg) als in de mate van autodelen (nauwelijks of veel). Het KiM schat daarbij ook de maatschappelijke gevolgen. Als we de effecten voor specifieke groepen (OV, autodealers etc.) buiten beschouwing laten, valt op dat (veel) ZRA technologie goed is voor verkeersveiligheid, sociale inclusie en ruimtelijke ordening, maar negatief uitpakt voor milieu en leefbaarheid, fietsen (gezondheid) en files (de omvang van het verkeer groeit harder dan de wegcapaciteit). Alleen wanneer technologie gecombineerd wordt met autodelen vallen deze negatieve aspecten weg en kun je van een (volledig) succesvolle ontwikkeling spreken. Maar die combinatie is allerminst zeker en gedrag –hier is dat delen- is lastig te sturen. Hoe zorgen we ervoor dat de ZRA een commercieel én maatschappelijk succes wordt?

download dit artikel