Adaptieve MaaS implementatie op basis van expertmeningen

V. Marchau, P. Jittrapirom, R. van der Heijden en H. Meurs
download dit artikel

Mobility-as-a-Service en veranderingen in reisvoorkeuren en reisgedrag- een systematisch literatuuronderzoek

A. Durand, L. Harms en S. Hoogendoorn-Lanser
download dit artikel

MaaS-potentiescan voor heel Nederland op basis van gsm-data

R. Koopal, L. Brederode en R. Boomsma
download dit artikel

Wat maakt dat mensen Mobility-as-a-Service adopteren? Resultaten van een stated choice experiment

V. Caiati, S. Rasouli en H. Timmermans
download dit artikel

De meerwaarde van MaaS vanuit een gebruikersperspectief

T. Zijlstra en A. Durand
download dit artikel

Beschouw de luchtvaart meer als normale bedrijfstak

L. van Duinen en B. Swanenvleugel

Hoofdartikel bij het opinienummer over de toekomst van het luchtvaartbeleid in Nederland. Geschreven op basis van het Rli-advies ‘Nieuwe aanvliegroute’.

download dit artikel

Luchtvaartbeleid: economische principes versus politiek discourse

E. van de Voorde

Reactie op het Rli-advies.

download dit artikel

Luchtvaart en klimaat; reactie op het Rli advies

P. Peeters

Reactie op het Rli-advies.

download dit artikel

Nieuwe aanvliegroute verdient doorstart

R. Lieshout

Reactie op het Rli-advies.

download dit artikel

Het vaststellen van de causale bi-directionele relatie tussen actief reizen en gezondheid

Kaelani, M.
download dit artikel

Waar gaan we heen en waar komen we vandaan? Mobiele Telefonie Data geeft eindelijk antwoord

de Graaf, S., Catshoek, J.W., van den Brink, H.
download dit artikel