Nieuw data-driven verkeersmodel MRDH modelleert nu met fiets-OV-keten ook de sterkst groeiende modaliteiten beter

De Graaf, S., Veurink, A. en Lodder, H.
download dit artikel

Inzichten in gebruik van en reizigersvoorkeuren voor de combinatie fiets en openbaar vervoer

van Oort, N., van Wee, B. en Hoogendoorn, S.
download dit artikel

De autoliefhebber die in de compacte stad plots een fanatiek fietser werd …

van de Coevering, P. en Maat, K.
download dit artikel

Slim roosteren. Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van anders roosteren om de drukte in de spits te reduceren

van der Aa, M. en Hodde, A.
download dit artikel

Rijstrookwisselgedrag scherper in beeld: een rij-experiment en online enquête

de Baat, M., Knoop, V. en Hoogendoorn, S.
download dit artikel

De hyperspits biedt kansen voor een betere spreiding binnen de spits

van Daalen, T., Janssen, N. en Mastebroek, A.
download dit artikel

Paradox van de proef; verbinden van leren en reguliere in- en uitvoering

Groenendijk, J.
download dit artikel

Nieuwe inzichten in de maatschappelijke waarde van natuur, milieu en reistijd

Mouter, N., van Cranenburgh, S., Ojeda Carbal, M. en Dekker, T.
download dit artikel

Van bezorg-sushi naar afhaal-Chinees. Het gebruik van afhaalpunten bevorderen met gedragseconomische inzichten

Berveling, J. en Moorman, S.
download dit artikel

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Tijdschrift Vervoerswetenschap, jaargang 52, nummer 1, mei 2016.

download dit artikel

Van de redactie

Verhoef, E.

Voor u ligt het eerste nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap van 2016. Dit nummer bevat vier artikelen en een discussiestuk over een proefschrift.

download dit artikel

De psychologische effecten van prijsprikkels

Bolderdijk, J.W., Werff, van der E., Steg, L.

Dit artikel beschrijft de psychologische effecten van prijsprikkels, en bespreekt onder welke voorwaarden prijsprikkels wel of niet effectief zijn om gewenst gedrag te stimuleren.

download dit artikel

De rol van landelijke dagbladen in het debat over rekeningrijden en kilometerprijs

Ardic, Ö., Annema, J.A., Wee, van B.

Dit artikel analyseert de weergave van het maatschappelijke debat over rekeningrijden en kilometerprijs in de vijf grote Nederlandse landelijke dagbladen. Ook is de invloed van de mediaberichten op de koers van het debat onderzocht.

download dit artikel

Modelleren mobiliteitsbeprijzing met meerdere actoren

Smits, E.S., Pel, A., Nes, van R., Arem, van B.

Dit artikel presenteert een model dat de voorkeuren en interactie van actoren die betrokken zijn bij mobiliteitsbeprijzing analyseert. Het model kan tijdens het planningsproces worden gebruikt om conflicterende belangen te identificeren en.. Daarnaast worden verschillende oplossingen voorgedragen.

download dit artikel