Redactionele signalen

Klinkenberg, J.

Een transitie naar duurzame strategische plannen

te Brömmelstroet, M. & Bertolini, L.

‘Spelen met complexiteit’: Het managen van grote infrastructuurprojecten

Hertogh, M. & Westerveld, E.

Spitsmijden: een beloning als middel tegen congestie

Knockaert, J., Bakens, J., Ettema,D. & Verhoef, E.

Vraagmanagement in transport en logistiek

Agatz, N. & van Nunen, J.

Het sluiten van ketens: de sleutel tot duurzaamheid

van der Laan, E.

EuropaRubriek

Verhoeven, P.

Maak de zelfrijdende auto een maatschappelijk succes

Eenink, R., Wismans, L. en Hellinckx, P.

Het Kennisinstituut voor de Mobiliteit (KiM) beschrijft in “Chauffeur aan het stuur?” vier  toekomstbeelden voor de zelfrijdende auto (ZRA). Deze beelden variëren zowel in de mate van automatisering (overal of met name op de snelweg) als in de mate van autodelen (nauwelijks of veel). Het KiM schat daarbij ook de maatschappelijke gevolgen. Als we de effecten voor specifieke groepen (OV, autodealers etc.) buiten beschouwing laten, valt op dat (veel) ZRA technologie goed is voor verkeersveiligheid, sociale inclusie en ruimtelijke ordening, maar negatief uitpakt voor milieu en leefbaarheid, fietsen (gezondheid) en files (de omvang van het verkeer groeit harder dan de wegcapaciteit). Alleen wanneer technologie gecombineerd wordt met autodelen vallen deze negatieve aspecten weg en kun je van een (volledig) succesvolle ontwikkeling spreken. Maar die combinatie is allerminst zeker en gedrag –hier is dat delen- is lastig te sturen. Hoe zorgen we ervoor dat de ZRA een commercieel én maatschappelijk succes wordt?

download dit artikel

Nieuw data-driven verkeersmodel MRDH modelleert nu met fiets-OV-keten ook de sterkst groeiende modaliteiten beter

De Graaf, S., Veurink, A. en Lodder, H.
download dit artikel

Inzichten in gebruik van en reizigersvoorkeuren voor de combinatie fiets en openbaar vervoer

van Oort, N., van Wee, B. en Hoogendoorn, S.
download dit artikel

De autoliefhebber die in de compacte stad plots een fanatiek fietser werd …

van de Coevering, P. en Maat, K.
download dit artikel

Slim roosteren. Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van anders roosteren om de drukte in de spits te reduceren

van der Aa, M. en Hodde, A.
download dit artikel

Rijstrookwisselgedrag scherper in beeld: een rij-experiment en online enquête

de Baat, M., Knoop, V. en Hoogendoorn, S.
download dit artikel

De hyperspits biedt kansen voor een betere spreiding binnen de spits

van Daalen, T., Janssen, N. en Mastebroek, A.
download dit artikel