1974 Nummer 3

A traffic allocation model for inland navigation

Daal, J. van en F. van Doeland

Dit artikel bespreekt de ontwikkeling van een Monte Carlo simulatie model voor een eenvoudig netwerk van waterwegen.

download dit artikel

Air transport to Berlin; Past, present and future

Kneifel, J.L.

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen van het vliegverkeer naar Berlijn,in de context van de na-oorlogse ontwikkelingen en de bouw van de Berlijnse muur.

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Structuuronderzoek beroepsgoederenvervoer over de weg. – Europarubriek over de Engelse spoorwegen, Duitse vervoerspolitiek en het vervoersbeleid. – Statistische kanttekeningen over verkeersongevallen, de luchtvaart en de binnenvaart in 1972 – Boekbespreking over Voigt, F. (1973), Verkehr. Band I, Die Theorie der Verkehrswirtschaft (2 delen) Duncker & Humblot, Berlijn.

download dit artikel