1985 Nummer 1

De tijd, de dood en het comfort

Blauwens, G.

Een overzicht over de wijze waarop tijd, dood en comfort worden gemodelleerd in kosten-batenanalyses.

download dit artikel

Paradoxen in de zeehaveneconomie

Winkelmans, W.

Dit artikel beschrijft een aantal onduidelijkheden rond de definitie van zeehavens en zeevaart.

download dit artikel

De rol van het verkeer in operationele stedelijke modellen

Rouwendal, J. en P. Nijkamp

Dit artikel beschrijft recente ontwikkelingen in vraagmodellering in stedelijke personenvervoer.

download dit artikel

De capaciteit van de binnenvloot; een analyse van enkele berekeningmethoden

Mulder, M.

Een vergelijking van verschillende berekeningsmethoden van vlootcapaciteit.

download dit artikel

Een sectorieel strategisch beleidsmodel toegepast op de Belgische binnenvaartsector

Peeters, C. en A. Verbeke

Dit artikel gaat op zoek naar analyse-instrumenten voor beleidsvorming die om kunnen gaan met de complexe realiteit.

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Verkeers- en vervoeronderzoekers verenigen zich – Rotterdam, kolendistributiehaven – Europarubiek over Europese vervoersintegratie van oktober 184 tot januari 1985 – Statistische rubriek: de ontwikkeling van het personenautopark – Boekenbespreking: met onder andere Simons, J.G.W. (1985) Een achterlandverkenning

download dit artikel