1987

De waardering van de snelheid per trein gezien door het oog van de reiziger

Vanwitsen M.

.

download dit artikel

Zeehaveninvesteringen in Belgie; een procesevaluatie van de nationale beleidsvorming

Verbeke A.

.

download dit artikel

Effecten van de aanleg of verbetering van verkeersinfrastructuur op de regionaaleconomische ontwikkeling

Evers-Koelman I. , H.A van Gent. , P Nijkamp

.

download dit artikel

Het beleid van de Nederlandse overheid inzake vergunninggen voor lijndiensten

Wit G.P.M de

.

download dit artikel

De Nederlandse luchtvaart in de gemeenschappelijke markt: belangen en beleid

Raben H.

.

download dit artikel

Port management policy and the selection of development schemes in thrid world countries

Demonie G.

.

download dit artikel