1995

Intermodaal railvervoer; realiteit of utopie? Een ontwerpmethode voor een netwerk van intermodale inland-weg-railterminals

Rutten, B.J.C.M.

Dit artikel beschrijft een model dat goederenstromen vertaalt in locaties en eisen aan de capaciteiten van rail-wegterminals

download dit artikel

De toepassing van de produktportfoliomethode in functie van een zeehaven-strategie

Verbeke, A. C. Peeters en E. Declercq

Dit artikel beschrijft een aantal instrumenten voor de informatiestromen voor beleidsontwikkeling en management van zeehavens

download dit artikel

Beheersing van het autogebruik; Probleembesef, verminderingsbereidheid en beleidsacceptatie in de regio’s Amsterdam, Eindhoven en Groningen

Vlek, C.A.J., E.M. Steg en A.J. Rooijers

Dit artikel presenteert een onderzoek naar het probleembewustzijn, mogelijke gedragsverandering en beleidsmaatregelen onder 539 autobezitters

download dit artikel

Onderzoek naar de rol van goederenvervoer in de economie; Een introductie van het ROLGOED-programma

Kuipers, B., J. Verkade en J.M. Bus

Dit artikel introduceert de verschillende andere artikelen in dit nummer

download dit artikel

The Scenario Explorer; a system dynamics model for long term travel demand forecasting and policy analyzing

Verroen, E.J.

Dit artikel beschrijft een interactief simulatieprogramma voor nationale prognoses van vervoersvraag en aanbod

download dit artikel

Trafiekprognoses in zeehavens; Ontwikkeling van een prognose-methodologie

Verbeke, A. C. Peeters en E. Declercq

Dit artikel presenteert een methodologie voor het prognosticeren van scheepsverplaatsingen van en naar zeehavens

download dit artikel

Het vastlopende personenvervoer in de Randstad; Hoe doorbreken we de impasse?

Tieleman, T.

Dit artikel presenteert een analyse van het vastlopende verkeer in de Randstad en pleit voor een vervoersautoriteit voor de Randstad.

download dit artikel

Effecten van doorberekening van infrastructuuren externe kosten aan goederenvervoer

Ginkel, J.C. van, L.M. Bus en D.P. Janssen

Dit artikel behandelt de effecten van het doorberekenen van externe kosten aan goederenvervoerders

download dit artikel

Concurrentie en concentratie in de Europese luchtvaart

Wit, J.G.

Dit artikel presenteert een analyse van het concurrentiegedrag van Europese luchtvaartmaatschappijen

download dit artikel

Problematiek van de causaliteit tussen overheidsinvesteringen in infrastructuur en duurzame toegevoegde waarde; Een toepassing op het Vlaams Infrastructuurplan (VIP)

Debisschop, K., A. Verbeke en C. Peeters

Dit artikel beschrijft een causaal netwerk voor de modellering van de economische effecten van het Vlaams Infrastructuurplan

download dit artikel

Uit het vliegtuig, in de hogesnelheidstrein

Burg, C.L.van der

Dit artikel presenteert een haalbaarheidsstudie naar vervoer met hogesnelheidstrein in Nederland

download dit artikel

Externe kosten van het goederenvervoer; Meer inzicht door een differentiatie

Roos, J.H.J en A.L. 't Hoen

Dit artikel behandelt het effect van assumpties op de toedeling van externe kosten aan regio’s, goederensoorten en modaliteiten

download dit artikel

De zoektocht naar optimale aanbestedingen en contracten in het openbaar busvervoer

Velde, D.M. van de

Dit artikel presenteert de ontwerpvragen rond aanbestedingen van het openbaar vervoer die zich voordoen aan Europese vervoersautoriteiten

download dit artikel

Verkeer en vervoer in de nota’s over de ruimtelijke ordening

Wee, G.P. van

Dit artikel bespreekt het Nederlandse beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer

download dit artikel

De ontwikkeling en bouw van een interregionaal Europees goederenvervoerbestand

Tardieu, P., A. Burgess en H. Dijkman

Dit artikel bespreekt de bouw van een Europese database voor goederenstromen te gebruiken voor modelleerexcersities

download dit artikel