2007 Nummer 2

Liberalisering in de Nederlandse vervoersector; Een overzicht van de gevolgen

Gent, H. van, en P. Rietveld

Dit artikel geeft een overzicht van de gevolgen van liberalisering in personenvervoer en goederenvervoer

download dit artikel

Het veilen van concessies voor private aanleg en beprijzing van wegen; Een welvaartseconomische analyse

Verhoef, E. en P. Rietveld

Dit artikel analyseert de mogelijke voordelen van een grotere private aanleg en beprijzing van wegen

download dit artikel

Files normeren? Rijksbeleid ten aanzien van congestie en files van 1979 tot heden

Hoorn, T. van der

Dit artikel kijkt terug op het beleid van de Rijksoverheid ten aanzien van normen voor congestie vanaf 1979

download dit artikel

Alternatieven voor de kosten-batenanalyse? Enkele welvaartstheoretische kanttekeningen

Polak, J.B.

Dit artikel kijkt naar alternatieven voor de kosten-batenanalyse (satisfactie-analyse en multicriteria-analyse)

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: Recente dissertaties: Limtanakool, N. (2007) Long-distance travel and urban systems: development of a theoretical and methodological framework and empirical evidence from Western Europe, Europarubriek over: nieuwe jasjes.

download dit artikel