2007 Nummer 4

Gevolgen van klimaatverandering voor de transportsector; Een overzicht van de literatuur

Koetse, M.J. en P. Rietveld

Dit artikel omvat een literatuurstudie naar de effecten van klimaatverandering op de transportsector

download dit artikel

De gevolgen voor de transportsector van een stagnerende bevolking; Toepassing van het model MOBILEC met een submodel voor de arbeidsmarkt

Vooren, W.C.J. van de, en J. Belt

Dit artikel presenteert een kwantitatieve analyse van de effecten van een stagnerende bevolking op de transportsector

download dit artikel

Een verkennend onderzoek naar de effecten van beprijzing op het Vlaamse wegennet

Stada, J.E. en L.H. Immers

Dit artikel presenteert een modelstudie naar de effecten van beprijzing op het Vlaamse wegennet

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere: – Recente dissertaties: Driel, C.J.G. van (2007) Driver Support in Congestion: An assessment of user needs and impacts on driver and traffic flow – Europarubriek: Blauwboek Maritiem beleid en de Vrachtvervoer agenda

download dit artikel

Havenconcurrentie en Hinterlandverbindingen in relatie tot de IJzeren Rijn en de Betuweroute

Meersman, H., T. Pauwels, E. van de Voorde enT. Vanelslander

Dit artikel bespreekt het verband tussen havenconcurrentie en hinterlandverbindingen. De te verwachten trends op het gebied van maritiem vervoer en de gevolgen voor de havens vormen hierbij het uitgangspunt.

download dit artikel