2010

Redactionele signalen

Niet zonder trots presenteren we u het jubileumnummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap. Het Tijdschrift Vervoerswetenschap bestaat 50 jaar. Voor een wetenschappelijk tijdschrift dat afhankelijk is van goedwillende sponsors, is dat een bijzondere prestatie.

download dit artikel

Redactionele signalen

Transportsystemen en mobiliteitsgedrag zitten niet zo eenvoudig in elkaar als we misschien zouden willen. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd op basis van de vier artikelen in dit bonte nummer. Twee artikelen richten zich op het beschrijven en optimaliseren van netwerken, en twee andere artikelen presenteren onderzoek gericht op de individuele reiziger en zijn leer- en keuzegedrag. …

download dit artikel

Redactionele signalen

Speciale editie over de effecten van invoering van de kilometerprijs

download dit artikel

Nog beter betalen voor mobiliteit?

Verhoef, E.

Dit artikel bespreekt twee aspecten van de bestaande plannen omtrent “Anders Betalen voor Mobiliteit” die vanuit de economische wetenschap geredeneerd heroverweging verdienen.

download dit artikel

Historisch onderzoek 50 jaar Tijdschrift Vervoerswetenschap.

van Kooten, P., Korver, W.

Dit artikel kijkt terug op 50 jaar Tijdschrift Vervoerswetenschap. Alle verschenen artikelen zijn gerubriceerd naar achtergrond van de auteurs, het wetenschappelijke karakter, de focus van het artikel. Voorts wordt een schets gegeven van de positie van het Tijdschrift in het Nederlandstalige wetenschappelijke circuit.

download dit artikel

Wisselwerking tussen bereikbaarheid en externe effecten bij de optimalisatie van DVM maatregelen in verkeersnetwerken

Luc Wismans, Eric van Berkum, Michiel Bliemer

Optimalisatie van een verkeerssysteem door het uitbreiden of verbeteren van het bestaande verkeersnetwerk wordt vaak het oplossen van het Network Design Problem (NDP) genoemd. Het optimaliseren door toepassing van dynamisch verkeersmanagement (DVM) maatregelen kan worden gezien als een variant van het NDP. Traditioneel is deze optimalisatie gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid. Echter, de …

download dit artikel

De kwaliteit van prognoses van de verkeerskundige

Geurs, K., van Wee, B.,

Beprijzing van het wegverkeer krijgt steeds meer aandacht in beleid en onderzoek. Een belangrijke vraag is: hoe goed kunnen de huidige verkeersmodellen de effecten van prijsbeleid op mobiliteit, congestive en milieu voorspellen? In dit paper gaan we in op de vraag wat is de kwaliteit van de studies is, uitgevoerd met het Landelijk Modelsysteem Verkeer …

download dit artikel

Mobiliteit in Stedelijk en Regionaal Perspectief – Een terug- en vooruitblik na 25 jaar

Nijkamp, P.

Mobiliteit in Stedelijk en Regionaal Perspectief – Een terug- en vooruitblik na 25 jaar

download dit artikel

Het meten van concentratie in (luchtvaart)netwerken: een analyse van alternatieve indices

Katrien Plasschaert, Ben Derudder, Frank Witlox

In dit artikel wordt een kritische analyse gepresenteerd van de geschiktheid van verschillende indices voor het meten van concentratie in netwerken. In eerste instantie worden de theoretische eigenschappen van de concentratieratio, Herfindahl-Hirschman index, netwerkconcentratie-index en Theilindex geïllustreerd door ze toe te passen op fictieve netwerken met gekende parameters. In tweede instantie wordt de praktische toepasbaarheid …

download dit artikel

Minder BPM, meer auto’s? – Stated intentions onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de

de Jong, G., Kouwenhoven, M., Geurs, K.

Deze paper beschrijft de uitkomsten van een ‘stated intentions’ onderzoek naar de effecten van zowel (grote) veranderingen in vaste als variabele autokosten op autobezit en –gebruik.

download dit artikel

Naar een werkelijk milieuvriendelijk gecombineerd vervoer

Ruijgrok, K.

Naar een werkelijk milieuvriendelijk gecombineerd vervoer – Een terug- en een vooruitblik na 21 jaar

download dit artikel

Het leren van reistijden en reistijdonzekerheid: Modellen van een Bayesiaanse reiziger

Caspar G. Chorus, Theo A. Arentze, Harry J.P. Timmermans

Dit artikel presenteert een generiek leermodel voor reistijddistributies, gebaseerd op de wet van Bayes zoals toegepast in Bayesiaanse econometrie. Het artikel bevat twee methodologische bijdragen. Ten eerste, waar eerdere studies zich richtten op hoe reizigers gemiddelde reistijden leren, modelleren wij ook hoe reizigers kunnen leren hoe groot de reistijdonbetrouwbaarheid is van verschillende routes. Ten tweede …

download dit artikel

Effecten van milieudifferentiatie in de basistarieven kilometerprijs

Meurs, H., Haaijer, R., Geurs, K.

De Nederlandse overheid heeft vergevorderde plannen ontwikkeld voor Anders Betalen voor Mobiliteit. Daarbij worden aankoop- en jaarlijkse bezitsbelastingen afgeschaft en een heffing per gereden kilometer geïntroduceerd. Deze ‘kilometerprijs’ wordt nationaal ingevoerd op alle wegen. De prijs bestaat uit een basistarief met differentiatie naar de milieukenmerken van de auto. Daarnaast wordt een spitstarief op bepaalde filegevoelige …

download dit artikel

Substitutiemogelijkheden tussen auto en openbaar vervoer

Baanders, B., van der Hoorn, T., van der Waard, J.

Substitutiemogelijkheden tussen auto en openbaar vervoer – Een terug- en vooruitblik na 19 jaar

download dit artikel

Spijtminimalisatie: een nieuwe modelvorm en een toepassing op vertrektijdstipkeuze-data

Caspar G. Chorus, Gerard C. de Jong

Dit artikel presenteert een nieuw discrete-keuzemodel, geworteld in het ‘Random Regret Minimization’-paradigma (RRM). In tegenstelling tot eerdere RRM-modellen kan de nieuwe modelvorm geschat worden met behulp van standaard softwarepakketten. We laten zien hoe het spijtgebaseerde Multinomiale Logit (MNL)-model verschilt van zijn nutsgebaseerde tegenhanger (het op Random Utility Maximization-theorie gebaseerde MNL-model). Vervolgens presenteren we een empirische …

download dit artikel