2012 Nummer 1

Inhoudsopgave

Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW) Jaargang 48, nummer 1, maart 2012 Inhoudsopgave

download dit artikel

Van de Redactie

Van de Redactie: In deze bonte uitgave van het Tijdschrift wordt een aantal fundamentele zaken aan de orde gesteld.

download dit artikel

Mobiliteitsbeleid als Klimaatbeleid of Watermanagement; Zelforganisatie als Aangrijpingspunt voor Effectieve Beleidsmatige Interventies

Pel, B. en G. R. Teisman

Met steeds slimmere maatregelen probeert de Nederlandse overheid de hardnekkige mobiliteitsproblematiek te attaqueren. De effectiviteit van de maatregelen stelt evenwel regelmatig teleur.

download dit artikel

De Discussie over Transportmodellen

Annema, J.A., en M. de Jong

Dit artikel geeft een overzicht van de discussie over transportmodellen in Nederland zoals met name gevoerd in de periode 2007 – 2010.

download dit artikel

Transport en Intergenerationele Rechtvaardigheid: Een Ethische Reflectie

Van Wee, B.

Lange termijn effecten van beleidsopties voor transport zijn soms substantieel, bijvoorbeeld in het geval van aanleg van nieuwe infrastructuur. Vaak zijn ze belangrijk vanuit de optiek van intergenerationele rechtvaardigheid.

download dit artikel

Het Evalueren van Transportopties ter Beperking van Sociale Uitsluiting: Het Belang van Ethische Theorieën en Bereikbaarheid

Van Wee, B. en K. Lucas

In dit paper stellen we dat de Kosten-Baten Analyse (KBA) niet de beste methode is voor het evalueren van transportopties om sociale uitsluiting te verminderen. Dergelijke opties kunnen beter worden beoordeeld op basis van ethische principes en het concept ‘bereikbaarheid’.

download dit artikel

Extended Prospect Theory, een Gedragseconomisch Concept voor Verklaren en Voorspellen van Keuzegedrag in Verkeer en Vervoer

Van de Kaa, E.J.

Nutstheorie (Utility Theory) is de dominante benadering die in de vervoerswetenschappen wordt gevolgd voor de beschrijving van menselijk keuzegedrag met betrekking tot verplaatsingen.

download dit artikel

Bespreking: Niels van Oort (2011) Service Reliability and Urban Public Transport Design, Delft: Trail Thesis series

Veeneman, W.

Wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk simpel. Het is niets anders dan een zo eerlijk mogelijke systematische vergelijking.

download dit artikel

Europarubriek

Verhoeven, P.

Beroepshalve breng ik (te) veel tijd door op luchthavens. Maar af en toe kunnen deze plaatsen ook inspirerend werken, zoals de populaire filosoof Alain de Botton aantoonde in zijn boek A Week at the Airport – A Heathrow Diary.

download dit artikel