2018 Nummer 1 (Artikelen)

Wonen nabij Snelwegen – Lessen voor snelwegenplanning op basis van een bewonersperspectief

Hamersma, M., Arts, J., Heinen, E. en Tillema, T.

Hoe wegen bewoners nabij snelwegen overlast en bereikbaarheidsvoordelen af? Dit artikel bespreekt de belangrijkste bevindingen uit een proefschrift naar “Wonen nabij snelwegen” en destilleert lessen voor de planning van snelweginfrastructuur. De inzichten zijn verkregen middels enquêtes en interviews met bewoners op snelweglocaties, aangevuld met observaties en discussies met vertegenwoordigers uit de beleidspraktijk.

download dit artikel

Rijbewijs en daarna direct een auto

Kampert, A., Molnár-in 't Veld, H., Nijenhuis, J. en Spoel, van der M.

Welke factoren zijn van invloed op het autobezit van jongvolwassen studenten en werkenden met een rijbewijs? Het autobezit van 18 tot 30-jarigen is nu lager dan tien jaar geleden. In de literatuur zijn diverse verklaringen te vinden voor het gedaalde autobezit bij jongeren.. In deze studie zijn een groot aantal van deze achtergrondkenmerken in samenhang …

download dit artikel

Werken aan klimaatvriendelijke mobiliteit in de G4 op de lange termijn (2050)

Kreutzberger, E. en Unsworth, K.

Deze paper gaat over klimaatbeleidsontwikkeling t.a.v. stedelijke mobiliteit in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De paper richt zich op klimaatmitigatie en werpt licht op CO2-reductiedoelen. Aanleiding hiertoe was de observatie dat het planologische werk om de doelen te behalen vaak achter loopt, en de notie dat alleen technische ontwikkelingen onvoldoende antwoord geven op de klimaatuitdaging, …

download dit artikel