Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen

Elk kwartaal voegen we een aantal oude jaargangen toe. Het archief zal in de komende jaren compleet beschikbaar zijn.


Home Promoties Articles on Parking Policy

Articles on Parking Policy

Promotiedatum 2016-10-31 Universiteit TU Delft
Promovendus Giuliano Mingardo Promotor Prof. Dr. G.P. (Bert) van Wee
Gerelateerd artikel

Parkeerbeleid is een zeer ingewikkelde kwestie en daardoor ook zeer moeilijk onderwerp voor beleidsmakers. Dit proefschrift vergroot de kennis over parkeren en parkeerbeleid op basis van vier artikelen. Het eerste artikel – Urban Parking Policy – levert een bijdrage aan de theorie op het gebied van ruimtelijke ordening en parkeren. Het is waarschijnlijk een van de eerste pogingen om een uitgebreid theoretisch kader voor stedelijk parkeerbeleid te maken, zeker op Europees niveau. Het tweede artikel – Is parking supply related to turnover of shopping areas? – draagt bij aan het debat over het belang van parkeren voor de detailhandel. Dit artikel heeft een kwantitatieve benadering. Het maakt gebruik van een meervoudige regressieanalyse om het effect van parkeren op de omzet van 83 winkelgebieden in Nederland te onderzoeken. Het derde artikel – Transport and environmental effects of rail-based Park and Ride – onderscheidt zich van de mainstream literatuur, omdat de focus ligt op train-based P&R-faciliteiten in plaats van op de bus-based P&R. Bovendien voegt het een aantal nieuwe "onbedoelde effecten" toe aan de literatuur die voorheen niet werden beschreven. Het vierde artikel – Residential visitors parking permit – voegt een heel nieuw onderwerp toe aan de geringe hoeveelheid bestaande literatuur over bewoners parkeren. Het beschrijft namelijk het gebruik van parkeervergunningen voor bezoekers van de bewoners van de stad. Het gaat hierbij om de mogelijkheid voor bewoners – die in een betaald parkeren zone wonen - om een aantal ‘parkeeruren’ te kopen die kunnen worden gebruikt voor hun bezoekers.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.