Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen

Elk kwartaal voegen we een aantal oude jaargangen toe. Het archief zal in de komende jaren compleet beschikbaar zijn.


Home Promoties Analysis and Modelling of Pedestrian Movement Dynamics at Large-Scale Events

Analysis and Modelling of Pedestrian Movement Dynamics at Large-Scale Events

Promotiedatum 2016-10-10 Universiteit Delft University of Technology
Promovendus Dorine Duives Promotor prof. Serge Hoogendoorn
Gerelateerd artikel

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van theorieën en modellen die het operationeel loopgedrag van voetgangers in een menigte gedurende grootschalige evenementen beschrijven. Dit onderzoek is opgebroken in vier onderdelen, zijnde: 1) het ontwikkelen van een theoretisch framework dat de bewegingsdynamiek van voetgangers in de menigte beschrijft, 2) het beoordelen van de validiteit van dit framework aan de hand van empirische data, 3) het ontwikkelen van een theoretisch framework om voetgangerssimulatiemodellen te beoordelen, 4) het kalibreren en beoordelen van twee voetgangerssimulatiemodellen met betrekking tot het loopgedrag van voetgangers gedurende grootschalige evenementen. Gebaseerd op de bevindingen uit het literatuuroverzicht en de voetgangerssimulatiemodellen is een nieuw conceptueel model ontwikkeld. In dit model beschrijven de variabelen of een oorzaak (i.e. demografische, fysiologische of infrastructurele karakteristieken) of een gevolg (i.e. de beschrijvende variabelen). Tot op heden ontbraken echter de gegevens die nodig zijn om het conceptueel model te testen. Het conceptueel model is getoetst door middel van lineaire regressie analyse die gebruik maakt van trajectorie data. Naast een theorie die het loopgedrag van voetgangers op grootschalige evenementen beschrijft, heeft deze thesis ook vastgesteld welke bewegingsfenomenen van belang zijn om de bewegingsdynamiek van voetgangers in een menigte correct te beschrijven. Deze en andere fenomenen zijn beschreven in twee lijsten. Eén lijst met generieke fenomenen en één lijst met fenomenen die alleen onder bepaalde stromingssituaties optreden. Deze lijsten laten zien dat bepaalde fenomenen specifiek zijn voor bepaalde stromingssituaties. De twee lijsten vormen de basis van het beoordelingsraamwerk waarmee kan worden nagegaan of een voetgangersmodel in staat is om de bewegingsdynamiek van voetgangers gedurende grootschalige evenementen te voorspellen. De beoordeling van de huidige simulatiemodellen laat zien dat deze modellen langzaam maar zeer precies het loopgedrag simuleren of juist snel simuleren maar gedrag-technisch vragen oproepen. De social-force modellen, activity choice modellen en de nieuwe generatie continuüm modellen kwamen hierbij als beste uit de bus. Twee van deze modellen zijn verder bestudeerd, zijnde het microscopisch voetgangerssimulatiemodel Nomad ontwikkeld door Hoogendoorn & Bovy (2004) en het MacroscopischDynamischWalker model (MDW) ontwikkeld door Hoogendoorn et al. (2014). De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat het loopgedrag van voetgangers gedurende grootschalige evenementen complexer is dan origineel gedacht werd. Het conceptueel model illustreert dat vele verschillende karakteristieken van invloed zijn op het loopgedrag van voetgangers in menigten op grootschalige evenementen. De empirische studie toonde aan dat het loopgedrag afhankelijk is van de context van de situatie. De eigenschappen van het individu, de fysiologische omgeving, de infrastructuur, de stromingssituatie en de hoeveelheid overzicht dat men heeft over de situatie bepalen het geaggregeerde loopgedrag van de menigte. De toegevoegde complexiteit betreft het loopgedrag impliceert dat een generiek fundamenteel diagram, dat in alle situaties het loopgedrag nauwkeurig beschrijft, mogelijk niet bestaat. Daarnaast concludeert dit onderzoek dat het begrijpen en modelleren van alle bewegingsfenomenen van de menigte en het ‘suboptimale’ lokale routekeuzegedrag essentieel zijn om ook onder zeer drukke omstandigheden het loopgedrag van de voetgangers in de menigte op grootschalige evenementen nauwkeurig te kunnen voorspellen. Wanneer deze fenomenen en het routekeuzegedrag niet correct worden omschreven bestaat een gerede kans dat het model een meer efficiënte afwikkeling van de voetgangersstroom voorspelt dan daadwerkelijk optreedt.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.