Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen

Elk kwartaal voegen we een aantal oude jaargangen toe. Het archief zal in de komende jaren compleet beschikbaar zijn.


Home Promoties Tourism’s impact on climate change and its mitigation challenges

Tourism’s impact on climate change and its mitigation challenges

Promotiedatum 2017-11-15 Universiteit TU Delft
Promovendus Paul Peeters Promotor Prof. Dr. Ir. W. A. H. Thissen en prof. Dr. V. R. van der Duim
Gerelateerd artikel

Toerisme (reizen met ten minste 1 overnachting en korter dan een jaar voor vakantie, familie- en kennissenbezoek en zaken) heeft wereldwijd een significante en snel groeiende invloed op het klimaat, met name door het vervoer dat nodig is voor toerisme. Dat leidt tot de vraag welke mechanismen daarvoor verantwoordelijk zijn, hoe sterk daardoor de CO2 emissies toenemen en met welke beleidsstrategieën deze emissies te mitigeren zijn. Kortom: hoe zijn de toenemende CO2 emissies van het wereldtoerisme in te passen binnen de in Parijs overeengekomen dalende emissiepaden. Ten behoeve van het onderzoek is een lange termijn systeem-dynamisch model ontwikkeld, het Global Tourism & Transport Model (GTTM), dat vanaf het basisjaar 1900 twee eeuwen toerisme doorrekent. De ontwikkelingen tussen 2015 en 2100 hangen af van het gekozen achtergrondscenario voor de wereldwijde economie, demografie, inkomensongelijkheid en een aantal aannames voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld technologie en prijzen. Een ‘middle-of-the-road’ referentiescenario laat zien dat het aantal reizen in de periode 2005-2100 2005 en 2100 met een factor 4,4 toeneemt (dus 4,4 keer zoveel in 2100 ten opzichte van 2005) en het aantal afgelegde kilometers met een factor 9,8. De luchtvaart wordt nog negen keer zo groot ten opzichte van 2015. Door dit alles groeien de CO2 emissies met een factor 4,7 en zullen de totale toerisme emissies vanaf ongeveer 2070 groter zijn dan de emissies volgens het Parijse akkoord voor alle sectoren samen zouden mogen zijn. Toerisme maakt dan het halen van de Parijse doelstelling, tractiewaarde voor ‘afstand’ en het combineren van een productdiffusiemodel (het Bass model), de traditionele utility theorie en de prospect theory uit de economische psychologie).

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.