Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2014 Nummer 3

Jaargang 2014 - Nummer 3

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 50, nummer 3, september 2014, Inhoudsopgave.

Van de redactiedownload dit artikel
Voor u ligt een bijzonder nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap: de special ter gelegenheid van 40 jaar Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS). Het nummer bevat 10 artikelen!.

Verkeersmodellen verrijken met onbetrouwbaarheid OV vanuit een reizigersperspectiefdownload dit artikel
Dit artikel beschrijft een driestappenplan om onbetrouwbaarheid van OV mee te nemen in verkeersmodellen.download dit artikel
De overheid probeert van oudsher gedrag te beïnvloeden met beloningen (de wortel) en straffen (de stok). Dit artikel gaat na of sociale en morele vormen van belonen een goede aanvulling op of alternatief voor monetair belonen kunnen zijn.

De donkere kant van het gebruik van kennis, modellen en de MKBA in de besluitvormingdownload dit artikel
Dit artikel belicht de donkere kanten van het gebruik van kennis in de besluitvorming. Het gaat in op het instrument ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse’ (MKBA) en besluit met 5 oplossingen om het gebruik van kennis, modellen en MKBA zonniger te maken.

De mogelijke impact van in-car informatie op stedelijk parkeergedragdownload dit artikel
Dit artikel beschrijft de mogelijke impact van verschillende in-car communicatiestrategieën op stedelijk parkeergedrag.

Evaluatie 20 jaar Infrastructuurfonds: het geplande wegenbouwprogramma is gerealiseerddownload dit artikel
Dit artikel presenteert een analyse van 20 jaar uitgaven van het Infrastructuurfonds. Het artikel gaat onder andere in op de vraag of het bouwprogramma uit het SVV-2 ook werkelijk is uitgevoerd.

Voetsporen rond het stationdownload dit artikel
Hoe komt het dat van en naar het ene station relatief vaak wordt gelopen en van en naar het andere station veel minder? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat lopen van en naar een station aantrekkelijker wordt en daarmee ook de totale reis van deur tot deur? Dit artikel geeft antwoord op deze vragn.

Van Rouwbericht naar Geboortekaartje: 40 jaar computermodellen in de vervoersplanologiedownload dit artikel
Grootschalige en allesomvattende modellen zullen, net als dinosauriërs, uitsterven aldus Douglas Lee (1973) in zijn “Requiem of Large Scale Urban Models”. Dit artikel geeft aan in welke mate Lee’s rouwbericht nog steeds van toepassing is.

Waarom jongeren de auto minder gebruiken. Een analyse van de veranderde (auto)mobiliteit van Nederlandse jongvolwassenen van 18-30 jaardownload dit artikel
Dit artikel gaat in op een analyse van de veranderde (auto)mobiliteit van Nederlandse jongvolwassenen van 18-30 jaar.

Hoe mobiel zijn we eigenlijk? Eerste inzichten uit het Mobiele Mobiliteitspaneldownload dit artikel
Dit artikel presenteert de eerste resultaten van het Mobiele Mobiliteitspanel project, waarin het verplaatsingsgedrag van ongeveer 600 deelnemers gedurende meerdere weken per jaar met behulp van een smartphone app (MoveSmarter) automatisch wordt geregistreerd.

Mobiliteitsculturen in de film - De rol van mobiliteit in veertig jaar Nederlandse filmdownload dit artikel
Dit artikel brengt de rol van mobiliteit in de Nederlandse film in kaart. Het laat daarmee zien of en hoe mobiliteit een rol speelt in invloedrijke films uit de Nederlandse cinema.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.