Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2015 Nummer 1

Jaargang 2015 - nummer 1

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift vervoerswetenschap (TVW) jaargang 51, nummer 1, februari 2015, Inhoudsopgave.

Van de redactiedownload dit artikel
Voor u ligt het eerste nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap van 2015. Dit nummer bevat vijf artikelen en de Europarubriek.

Betrouwbaarheid van reistijden in het LMS/NRMdownload dit artikel
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een post-processing module voor het LMS en NRM waarmee op basis van de reistijden en vertragingen die deze modellen berekenen een prognose kan worden gegeven voor de betrouwbaarheid van de reistijden voor diverse scenario’s.download dit artikel
Dit artikel presenteert nieuwe monetaire waarden voor reistijd (‘value of time’, VOT) en betrouwbaarheid van reistijd (‘value of reliability’, VOR), die bedoeld zijn voor gebruik in kosten-batenanalyses van transportprojecten in Nederland. Het gaat om één van de eerste studies wereldwijd waar deze waarden empirisch zijn bestudeerd binnen een gezamenlijk raamwerk.

Motivatie en validatie van een nieuwe definitie van robuustheid voor treinsystemendownload dit artikel
In het laatste decennium zijn er veel studies gewijd aan het optimaliseren en evalueren van treinsystemen en is er veel aandacht besteed aan het bepalen van performantiecriteria voor deze treinsystemen.Eén van de belangrijkste kwaliteitsmaatstaven is robuustheid, waarvoor echter vele definities in omloop zijn. Dit artikel introduceert een duidelijke en allesomvattende definitie voor de robuustheid van een treinsysteem vanuit het standpunt van de reiziger.

Reizigerseffecten van onbetrouwbaar OV in maatschappelijke kostenbatenanalysesdownload dit artikel
Hoewel het verbeteren van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer (OV) vaak één van de belangrijkste doelen is van OV-projecten, ontbreekt in maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s) vaak expliciete, kwantitatieve aandacht voor de verwachte baten hiervan. In dit artikel wordt een methodiek geďntroduceerd die het mogelijk maakt deze baten kwantitatief in kaart te brengen, waardoor ze wel meegenomen kunnen worden in een MKBA.

Robuustheid van multi-level openbaar vervoer netwerkendownload dit artikel
Dit artikel analyseert het totale multi-level openbaarvervoernetwerk (de netwerken op alle functionele niveaus van alle vervoerders tezamen) wat voor reizigers beschikbaar blijft na het optreden van een verstoring en introduceert een nieuwe methodologie om de meest kwetsbare links in het multi-level netwerk te identificeren.

Europarubriekdownload dit artikel
Europarubriek door Patrick Verhoeven.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.