Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2015 Nummer 2

Jaargang 2015 - nummer 2

Inhoudsopgave



download dit artikel
Tijdschrift vervoerswetenschap (TVW), februari 2015, jaargang 51, inhoudsopgave.

Van de redactie



download dit artikel
Voor u ligt het tweede nummer, jaargang 51; een speciale uitgave van het Tijdschrift Vervoerswetenschap over Elektrische mobiliteit.

Consumentenwaardering van veranderingen in actieradius



download dit artikel
Dit artikel geeft aan hoeveel consumenten willen betalen voor een grotere actieradius van elektrische voertuigen.

De onderschatte rol van symbolische attributen in de adoptie van elektrische auto's



download dit artikel
Dit artikel geeft aan hoe belangrijk de consument verschillende kenmerken van elektrische auto’s vindt, en welke kenmerken adoptie van elektrische auto’s voorspellen.

De (toe)komst van elektrische auto's in Nederland



download dit artikel
Dit artikel modelleert de verspreiding van elektrische auto’s in Nederland aan de hand van de innovatietheorie van Rogers, waarin verschillende stadia van adoptie van een innovatie worden onderscheiden.

De politieke strategieën van autofabrikanten ten opzichte van milieubeleid in Californië



download dit artikel
De politieke strategieën van autofabrikanten ten opzichte van milieubeleid in Californië.

Beleid om elektrische auto's te stimuleren



download dit artikel
Dit artikel geeft een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren.

Worden door financiële prikkels meer elektrische auto's verkocht?



download dit artikel
Worden door financiële prikkels meer elektrische auto's verkocht?.

Veroudering en levenscyclus van lithium-ijzerfosfaatbatterijen



download dit artikel
Dit artikel richt zich op de technische kant van elektrische auto’s, met name de accupakketten (‘batterijen’).

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad




Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.