Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2015 Nummer 4

Jaargang 2015 - Nummer 4

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), oktober 2015, jaargang 51, nummer 4, inhoudsopgave.

Redactioneel Tijdschrift Vervoerwetenschapdownload dit artikel
Voor u ligt het vierde nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap van 2015. Dit nummer bevat zeven artikelen en een discussiestuk over een proefschrift.

Elektrisch fietsgebruik in het woon-werkverkeer ter vervanging van de auto: evaluatie van het project Fietsen Loontdownload dit artikel
Dit artikel gaat over het gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer ter vervanging van de auto.

De effecten van autodelen op autogebruikdownload dit artikel
Dit artikel bediscussieert in hoeverre autodelen een probaat middel is in het terugdringen van autobezit en autogebruik.download dit artikel
Dit artikel verklaart waarom de Nederlandse prijsbeleidsvoorstellen op de weg - rekeningrijden en kilometerheffing - uiteindelijk niet zijn ingevoerd.

Belonen voor spitsmijden: effecten van mobiliteitsprojectendownload dit artikel
Dit artikel gaat in op de effecten van de Mobiliteitsprojecten, waarbij deelnemers werden beloond voor het reizen buiten spitsuren.

Infrastructuur MKBAs 2001-2014; Trends en methodische aanpassingendownload dit artikel
Dit artikel beschrijft de trends en methodische aanpassingen in infrastructruur MKBA’s voor weg-, spoor-, waterweg- en havenprojecten in de periode 2001-2014.

Vervoerwijzekeuze in woon-werkverkeer. Eerste analyses met het nieuwe mobiliteitspanel Nederlanddownload dit artikel
Dit artikel presenteert de resultaten van een aantal vervoerwijzekeuzemodellen die zijn geschat met data van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN).

Het succes van stationsgebieden: cross-sectioneel versus longitudinaal onderzoekdownload dit artikel
Dit artikel beschrijft onderzoek naar het succes van stationsgebieden op basis van vier prestatie-indicatoren. Hierbij is een empirische dataset gebruikt van 25 stationsgebieden en zijn twee onderzoeksmethoden, cross-sectioneel en longitudinaal, met elkaar vergeleken.

Real-time reistijdvoorspellingen voor routekeuze- en vertrektijdstipadviesdownload dit artikel
Dit artikel presenteert een raamwerk waarin zes verschillende op model en op data gebaseerde reistijdvoorspelmethodes realtime parallel draaien. De reistijdvoorspellingen zijn ingezet in de Praktijkproef Amsterdam.

Bespreking Sara Verlindedownload dit artikel
De discussie over een proefschrift gaat in dit nummer over het proefschrift van Sara Verlinde. Zij promoveerde in 2015 op het onderwerp ‘Promising but challenging urban freight transport solutions’.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.