Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2017 Discussiestukken en columns

Jaargang 2017 - Discussiestukken en columnsdownload dit artikel
De kilometerheffing voor goederenvervoer in BelgiŰ is begin 2016 ingevoerd, met verschillende golven van ongenoegen als gevolg, vˇˇr en na. Toch is het een eerste stap in de richting van vlotter en veiliger verkeer, tenminste als de kilometerheffing slimmer wordt dan ze vandaag is.

Hoe moet de steeds schaarsere capaciteit van Schiphol worden verdeeld?download dit artikel
Een maand voordat het zomerseizoen 2017 begint, heeft de slotco÷rdinator laten weten dat 12.000 aanvragen voor nieuwe vluchten op de luchthaven Schiphol niet adequaat kunnen worden gehonoreerd. Zicht op additionele capaciteit van enige betekenis is er zeker tot 2020 niet.. Dit artikel gaat in op de vragen hoe die capaciteitsschaarste zo plotseling kon opduiken, wat de gevolgen daarvan zijn en hoe in het luchtvaartbeleid het beste omgegaan kan worden met die schaarse capaciteit.download dit artikel
Rubriek: Advies van redacteuren van Tijdschrift Vervoerswetenschap aan de kabinet-formerende partijen over verkeer- en vervoersbeleid. In deze column geeft Bart Kuipers aan dat duurzaam goederenvervoerbeleid meer is dan klimaatbeleid Twee hete hangijzers in het goederenvervoer per binnenvaart met significante gezondheidseffecten vragen eveneens om prioriteit aan de onderhandelingstafel!.

Discussiestuk Prijsbeleid op de wegdownload dit artikel
De discussie over prijsbeleid op de weg in Nederland is terug van weg geweest. Het TVW (Tijdschrift Vervoerswetenschap) wil graag een bijdrage leveren aan de agendering van onderzoek en vorming van beleid op dit terrein Drie redactieleden van TVW hebben ieder een artikel van ongeveer een bladzijde geschreven over beprijzing in verkeer en vervoer.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.