Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2010 Nummer 3

Jaargang 2010 - Nummer 3: Jubilieumnummer

Redactionele signalendownload dit artikel
Niet zonder trots presenteren we u het jubileumnummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap. Het Tijdschrift Vervoerswetenschap bestaat 50 jaar.. Voor een wetenschappelijk tijdschrift dat afhankelijk is van goedwillende sponsors, is dat een bijzondere prestatie.

Historisch onderzoek 50 jaar Tijdschrift Vervoerswetenschap.download dit artikel
Dit artikel kijkt terug op 50 jaar Tijdschrift Vervoerswetenschap. Alle verschenen artikelen zijn gerubriceerd naar achtergrond van de auteurs, het wetenschappelijke karakter, de focus van het artikel.. Voorts wordt een schets gegeven van de positie van het Tijdschrift in het Nederlandstalige wetenschappelijke circuit.

Mobiliteit in Stedelijk en Regionaal Perspectief - Een terug- en vooruitblik na 25 jaardownload dit artikel
Mobiliteit in Stedelijk en Regionaal Perspectief - Een terug- en vooruitblik na 25 jaar.

Naar een werkelijk milieuvriendelijk gecombineerd vervoerdownload dit artikel
Naar een werkelijk milieuvriendelijk gecombineerd vervoer - Een terug- en een vooruitblik na 21 jaar.

Substitutiemogelijkheden tussen auto en openbaar vervoerdownload dit artikel
Substitutiemogelijkheden tussen auto en openbaar vervoer - Een terug- en vooruitblik na 19 jaar.

Havenplan 2010: Weg van de Maasvlakte?download dit artikel
Havenplan 2010: Weg van de Maasvlakte? - Een terug- en vooruitblik na 19 jaar.

Europa, op koers in het vervoer?download dit artikel
“Europa, op koers in het vervoer? ” - Een terug- en vooruitblik na 19 jaar.

Naar een betere organisatie van het openbaar vervoer indownload dit artikel
Naar een betere organisatie van het openbaar vervoer in Nederland: wat kunnen we leren van het buitenland? - Een terug- en vooruitblik na 18 jaar.

De structurerende werking van transportinfrastructuurdownload dit artikel
De structurerende werking van transportinfrastructuur - Een terug- en vooruitblik na 17 jaar.

De reistijdwaardering in het goederenvervoerdownload dit artikel
De reistijdwaardering in het goederenvervoer - Een terug- en vooruitblik na 17 jaar.

Havencompetitiviteit in een Europese omgevingdownload dit artikel
Havencompetitiviteit in een Europese omgeving - Een terug- en vooruitblik na 16 jaar.

Concurrentie en concentratie in de Europese luchtvaartdownload dit artikel
Concurrentie en concentratie in de Europese luchtvaart - Een terug- en een vooruitblik na 15 jaar.

Een optimaal prijsbeleid voor het stedelijk personenvervoerdownload dit artikel
Een optimaal prijsbeleid voor het stedelijk personenvervoer - Een terug- en vooruitblik na 13 jaar.

Lessen van de milieuverkenningen voor technologieverkenningendownload dit artikel
Lessen van de milieuverkenningen voor technologieverkenningen - Een terug- en vooruitblik na 12 jaar.

Minder plannen, meer regelendownload dit artikel
Minder plannen, meer regelen - Een terug- en vooruitblik na 12 jaar.

Autobezit, autogebruik en status. Een beschouwing van beleid gerichtdownload dit artikel
Autobezit, autogebruik en status. Een beschouwing van beleid gericht op zuiniger auto’s vanuit gelukstheorieën en de welvaartseconomie - Een terug- en vooruitblik na 11 jaar.

Benchmarks ter vergelijking van Europese infrastructuurprestatiesdownload dit artikel
Benchmarks ter vergelijking van Europese infrastructuurprestaties - Een terug- en vooruitblik na 10 jaar.

Stadsgewestelijk openbaar vervoer: stapvoets verderdownload dit artikel
Stadsgewestelijk openbaar vervoer: stapvoets verder -Een terug- en vooruitblik na 9 jaar.

Een psychologisch perspectief op prijsbeleid in verkeer en vervoerdownload dit artikel
Een psychologisch perspectief op prijsbeleid in verkeer en vervoer - Een terug- en vooruitblik na 7 jaar.

Betrouwbaarheid van reistijden: het belangdownload dit artikel
Betrouwbaarheid van reistijden: het belang van netwerkstructuur en optimale wegcapaciteit - Een terug- en vooruitblik na 6 jaar.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.