Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2010 Nummer 2

Jaargang 2010 - Nummer 2

Redactionele signalendownload dit artikel
Transportsystemen en mobiliteitsgedrag zitten niet zo eenvoudig in elkaar als we misschien zouden willen. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd op basis van de vier artikelen in dit bonte nummer.. Twee artikelen richten zich op het beschrijven en optimaliseren van netwerken, en twee andere artikelen presenteren onderzoek gericht op de individuele reiziger en zijn leer- en keuzegedrag.

Wisselwerking tussen bereikbaarheid en externe effecten bij de optimalisatie van DVM maatregelen in verkeersnetwerkendownload dit artikel
Optimalisatie van een verkeerssysteem door het uitbreiden of verbeteren van het bestaande verkeersnetwerk wordt vaak het oplossen van het Network Design Problem (NDP) genoemd. Het optimaliseren door toepassing van dynamisch verkeersmanagement (DVM) maatregelen kan worden gezien als een variant van het NDP. Traditioneel is deze optimalisatie gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid.. Echter, de kwaliteit van het verkeerssysteem is niet enkel een zaak van bereikbaarheid, maar ook van externe effecten als verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, klimaat en geluid.

Het meten van concentratie in (luchtvaart)netwerken: een analyse van alternatieve indicesdownload dit artikel
In dit artikel wordt een kritische analyse gepresenteerd van de geschiktheid van verschillende indices voor het meten van concentratie in netwerken. In eerste instantie worden de theoretische eigenschappen van de concentratieratio, Herfindahl-Hirschman index, netwerkconcentratie-index en Theilindex geïllustreerd door ze toe te passen op fictieve netwerken met gekende parameters.. In tweede instantie wordt de praktische toepasbaarheid van deze indices nagegaan door ze te berekenen voor drie nationale luchtvaartnetwerken (Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten), als proxy voor het stedensysteem.

Het leren van reistijden en reistijdonzekerheid: Modellen van een Bayesiaanse reizigerdownload dit artikel
Dit artikel presenteert een generiek leermodel voor reistijddistributies, gebaseerd op de wet van Bayes zoals toegepast in Bayesiaanse econometrie. Het artikel bevat twee methodologische bijdragen.. Ten eerste, waar eerdere studies zich richtten op hoe reizigers gemiddelde reistijden leren, modelleren wij ook hoe reizigers kunnen leren hoe groot de reistijdonbetrouwbaarheid is van verschillende routes. Ten tweede modelleren wij hoe reizigers die de beschikking hebben over ex post-reistijdinformatie kunnen leren in welke mate de reistijden van dichtbij gelegen routes gecorreleerd zijn.

Spijtminimalisatie: een nieuwe modelvorm en een toepassing op vertrektijdstipkeuze-datadownload dit artikel
Dit artikel presenteert een nieuw discrete-keuzemodel, geworteld in het ‘Random Regret Minimization’-paradigma (RRM). In tegenstelling tot eerdere RRM-modellen kan de nieuwe modelvorm geschat worden met behulp van standaard softwarepakketten.. We laten zien hoe het spijtgebaseerde Multinomiale Logit (MNL)-model verschilt van zijn nutsgebaseerde tegenhanger (het op Random Utility Maximization-theorie gebaseerde MNL-model).

Recente dissertatiesdownload dit artikel
Onlangs verschenen dissertaties.

Europarubriekdownload dit artikel
Terugblikkend op zijn eerste jaar als Europees President, verklaarde Herman Van Rompuy onlangs in een toespraak dat hij het gevoel heeft voortdurend een crisismanager te zijn en dus geen tijd vindt om een strategisch lange termijn beleid te ontwikkelen. Dat moet ons niet verwonderen.. De financiële crisis en de instabiele economische situatie in een aantal lidstaten veroorzaakt een regelrechte bedreiging voor de toekomst van de Eurozone en daarmee ook voor de Europese Unie als dusdanig.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.