Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 1971 Nummer 2

Jaargang 1971 - Nummer 2

Aantekeningendownload dit artikel
Met onder andere - Europarubriek - Statistische kanttekeningen over het autopark - Boekbespreking van onder andere Kousios en Homburger (1967) Vehicular traffic patterns at an airport in relation to airline passenger volume.

Toerisme en luchttransportdownload dit artikel
Verslag van het ITA internationaal symposium.

TP2000 Wie maakt de dienst uitdownload dit artikel
Reflectie op de Toekomst Projectie 2000 van Verkeer en Waterstaat.

De vervoer- en verkeersstatistiek; Statistiefkind van de communautaire ontwikkelingendownload dit artikel
Het effect van handelsliberalisatie op de statistiek.

Die Zukunft der Seeschiffahrt und der Hafenanlagen in Europadownload dit artikel
Dit artikel schetst in brede streken de ontwikkeling van de zeevaart in Europa.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.