Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 1983 Nummer 4

Jaargang 1983 - Nummer 4

Het economisch regiem van de internationale burgerluchtvaart; Regulering of dereguleringdownload dit artikel
Dit artikel behandelt de vormen en ontwikkeling van regulering in de internationale burgerluchtvaart.download dit artikel
Dit artikel behandelt welke factoren het gebruik van openbaar vervoer beÔnvloeden en hoe de verdeling over verschillende inkomensgroepen moet worden beoordeeld.download dit artikel
Dit artikel behandelt enige financiŽle en economische aspecten van het vervoersbeleid in de jaren 80 van de twintigste eeuw.

Openbaar vervoer in de markt?download dit artikel
Dit artikel geeft aan hoe een versterking van de marktmechanismen in het openbaar vervoer zouden kunnen bijdragen.

Een vervoerinformatiesysteem voor stad- en streekvervoerbedrijvendownload dit artikel
Dit artikel behandelt de noodzaak en vorm van een systeem om accuraat reigersstromen vast te leggen in het stads- en streekvervoer.

Aantekeningendownload dit artikel
Met onder andere: - Autobezit en autogebruik; Richtingen voor verder onderzoek - World Conference on Transport Research 1983 - Opinie: Zakenauto fiscaal mishandelen? - Europarubriek: De Europese vervoersintegratie - Statistische rubriek over personenvervoer - Boekbespreking over onder andere Silva, C.W. de en D.N.. Wormley (1982) Automated Transit Guideways; Analysis and design.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.