Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2007 Nummer 2

Jaargang 2007 - Nummer 2

Liberalisering in de Nederlandse vervoersector; Een overzicht van de gevolgendownload dit artikel
Dit artikel geeft een overzicht van de gevolgen van liberalisering in personenvervoer en goederenvervoer.

Het veilen van concessies voor private aanleg en beprijzing van wegen; Een welvaartseconomische analysedownload dit artikel
Dit artikel analyseert de mogelijke voordelen van een grotere private aanleg en beprijzing van wegen.

Files normeren? Rijksbeleid ten aanzien van congestie en files van 1979 tot hedendownload dit artikel
Dit artikel kijkt terug op het beleid van de Rijksoverheid ten aanzien van normen voor congestie vanaf 1979.

Alternatieven voor de kosten-batenanalyse? Enkele welvaartstheoretische kanttekeningendownload dit artikel
Dit artikel kijkt naar alternatieven voor de kosten-batenanalyse (satisfactie-analyse en multicriteria-analyse).

Aantekeningendownload dit artikel
Met onder andere: Recente dissertaties: Limtanakool, N. (2007) Long-distance travel and urban systems: development of a theoretical and methodological framework and empirical evidence from Western Europe, Europarubriek over: nieuwe jasjes.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.