Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2007 Nummer 3

Jaargang 2007 - Nummer 3

A multi-disciplinary approach of railway station developmentdownload dit artikel
Dit artikel behandelt vier verschillende ideaaltypische discoursen rond knooppunten en zoekt de integratie.

Superbus: OEI, wat nu? Beoordeling innovatieve concepten volgens de OEI-leidraaddownload dit artikel
Het gaat in dit artikel om het beschrijven van de ervaringen opgedaan bij het beoordelen van het Superbusconcept in het kader van de Zuiderzeelijn. Het innovatieve karakter van de Superbus en het feit dat het concept nog in ontwikkeling is, maakte het lastig het concept integraal in de beoordeling mee te nemen.

Het hybride karakter van verkeersmanagementdownload dit artikel
Dit artikel bediscussieert de rol van verkeersmanagement.

Validatie van een multimodale reissimulator met informatievoorzieningdownload dit artikel
Dit artikel presenteert een recentelijk ontwikkelde reissimulator, TSL, onderdeel van het aan de TU Delft opgezette Travel Simulator Laboratory.

Aantekeningendownload dit artikel
Met onder andere: - Recente dissertaties: Cruijssen, F. (2006) Horizontal cooperation in transport and logistics - Europarubriek: het Hervormingsverdrag en Galileo.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.