Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2012 Nummer 2

Jaargang 2012 - Nummer 2

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW) Jaargang 48, nummer 2, juni 2012 Inhoudsopgave.

Van de Redactie: Grote Infrastructuurprojecten, Kosten-Baten Analyse en Kostenoverschrijdingendownload dit artikel
Van de Redactie: Grote Infrastructuurprojecten, Kosten-Baten Analyse en Kostenoverschrijdingen.

Kostenoverschrijdingen in Transportinfrastructuurprojecten in Nederland en Wereldwijd: Kenmerken en determinanten van kostenoverschrijdingendownload dit artikel
In Nederland komen kostenoverschrijdingen minder vaak voor en is de gemiddelde overschrijding lager dan in andere landen. Het grootste deel van de kostenoverschrijding komt voor in de fase voor de start van de bouw.De gemiddelde kostenoverschrijding is het kleinst voor spoorwegen gevolgd door wegen en kunstwerken.

Het Ontstaan van Lock-in in het Besluitvormingsproces en de Invloed daarvan op de Projectprestatie van Grootschalige Transportinfrastructuurprojectendownload dit artikel
Een belangrijk fenomeen dat kostenoverschrijdingen kan verklaren is lock-in.We definiëren lock-in als de buitenmatige verbondenheid van besluitmakers aan een inefficiënt besluit.Dit kan op twee manieren invloed hebben op de mate van kostenoverschrijdingen.Verschillende indicatoren voor lock-in worden gepresenteerd en twee casus studies illustreren of lock-in is opgetreden en hoe het de mate van kostenoverschrijding heeft beïnvloed.

Kostenoverschrijdingen in Transportinfrastructuurprojecten in Nederland: Implicaties voor Besluitvormingdownload dit artikel
Kostenoverschrijdingen zijn een groot en aanhoudend probleem in grootschalige transportinfrastructuurprojecten.In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de TU Delft onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal projecten in Nederland en heeft het de projectprestatie in Nederland vergeleken met dat in andere landen in de wereld.

De Leefomgeving in Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses van Transportprojectendownload dit artikel
Een analyse van 54 Nederlandse maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s) van transportprojecten uit de periode 2000 tot 2011 laat zien dat het meenemen van de leefomgevingseffecten verbeterd kan worden. De criteria van ‘good practice’ voor het meenemen van leefomgevingseffecten zijn afgeleid van debatten in de wetenschappelijke literatuur.

Percepties op het MKBA Procesdownload dit artikel
Dit artikel richt zich op het MKBA proces en de problemen die daarin worden ervaren. Door onderzoek naar het proces kan de kennisleemte daarover worden verkleind.In diepte interviews en focusgroep sessies zijn verschillende MKBA betrokkenen gevraagd naar hun percepties op het proces.Daaruit volgt dat de ervaringen van betrokkenen zeer verschillend zijn.

Kosten-BatenAnalyse voor Transportbeleidsopties: Een Overzicht van Kritieken vanuit een Ethisch Perspectiefdownload dit artikel
In veel westerse landen, waaronder Nederland is de KBA de standaardmethode om beleidsopties voor transport ex ante te beoordelen. Ondanks de populariteit van de KBA, is deze methode vaak bekritiseerd.Dit paper geeft een overzicht van kritieken vanuit een ethisch-filosofisch perspectief.

Bespreking: Jan-Willem van der Pas (2011) Clearing the Road for ISA Implementation?, Delft: TRAIL Thesis series & Sven Vlassenroot (2011) The Acceptability of In-vehicle Intelligent Speed Assistance Systems, Delft: TRAIL Thesis seriesdownload dit artikel
Bespreking: Jan-Willem van der Pas (2011) Clearing the Road for ISA Implementation?, Delft: TRAIL Thesis series & Sven Vlassenroot (2011) The Acceptability of In-vehicle Intelligent Speed Assistance Systems, Delft: TRAIL Thesis series.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.