Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 1985 Nummer 1

Jaargang 1985 - Nummer 1

De tijd, de dood en het comfortdownload dit artikel
Een overzicht over de wijze waarop tijd, dood en comfort worden gemodelleerd in kosten-batenanalyses.

Paradoxen in de zeehaveneconomiedownload dit artikel
Dit artikel beschrijft een aantal onduidelijkheden rond de definitie van zeehavens en zeevaart.

De rol van het verkeer in operationele stedelijke modellendownload dit artikel
Dit artikel beschrijft recente ontwikkelingen in vraagmodellering in stedelijke personenvervoer.

De capaciteit van de binnenvloot; een analyse van enkele berekeningmethodendownload dit artikel
Een vergelijking van verschillende berekeningsmethoden van vlootcapaciteit.

Een sectorieel strategisch beleidsmodel toegepast op de Belgische binnenvaartsectordownload dit artikel
Dit artikel gaat op zoek naar analyse-instrumenten voor beleidsvorming die om kunnen gaan met de complexe realiteit.

Aantekeningendownload dit artikel
Met onder andere: - Verkeers- en vervoeronderzoekers verenigen zich - Rotterdam, kolendistributiehaven - Europarubiek over Europese vervoersintegratie van oktober 184 tot januari 1985 - Statistische rubriek: de ontwikkeling van het personenautopark - Boekenbespreking: met onder andere Simons, J.G.W. (1985) Een achterlandverkenning.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.