Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2012 Nummer 3

Jaargang 2012 - Nummer 3

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 48, nummer 3, september 2012, Inhoudsopgave.

Redactioneel Tijdschrift voor Vervoerwetenschappendownload dit artikel
Redactioneel Tijdschrift voor Vervoerwetenschappen, Jaargang 48, nummer 3, september 2012.

Ex-postevaluaties van zes provinciale wegenprojectendownload dit artikel
Dit artikel beschrijft een ex-postanalyse van zes wegenprojecten in de provincies Gelderland en Overijssel. De analyse laat zien dat voor de zes geselecteerde wegenprojecten de politieke doelen voor een belangrijk deel zijn behaald tegen de vooraf beschikbaar gestelde geldbudgetten.

Niet achterblijven bij buurman Jansen - Met status en statements naar een schoon wagenparkdownload dit artikel
Het artikel van Berveling en van de Riet, “Niet achterblijven bij buurman Jansen met status en statements naar een schoon wagenpark” geeft inzicht in het aankoopgedrag van auto's vanuit psychologische invalshoek.

Vergroten van de bruikbaarheid van planningsondersteunende instrumenten - Een empirische toets van Mediated Planning Support en Urban Strategy als oplossingsrichtingendownload dit artikel
Te Brömmelstroet en Borst houden een pleidooi voor het gebruik van meer deskundigheid in de eerste fase (strategie) van ruimtelijke planvorming.

Spijtminimalisatie als discrete-keuzemodel: Een overzicht van empirische vergelijkingen met het nutsmaximalisatie-modeldownload dit artikel
Dit artikel presenteert een overzicht van empirische studies naar discrete-keuzemodellen die gebaseerd zijn op het idee van spijtminimalisatie. Deze zogenaamde Random Regret Minimization-benadering is een kleine twee jaar geleden gepresenteerd.Dit artikel geeft een overzicht van 21 recente empirische studies waarin de vergelijking tussen RRM en RUM gemaakt wordt.

Over brandstofprijzen en automobiliteit: een beknopte analyse van prijs- en kostenelasticiteitendownload dit artikel
Het artikel van Groot en van Mourik presenteert een gedegen en kritische analyse van de prijselasticiteit van de vervoervraag.

Lijnvoering van de toekomst voor het Nederlandse spoornetwerk - Verkenning met een genetisch optimalisatiemodeldownload dit artikel
Het artikel van Guis, de Keizer en van Nes laat zien hoe het (IC) spoornetwerk er uit zou zien als het geheel opnieuw ontworpen zou worden.

Met of zonder begeleider op pad? Invloed van gezinskenmerken op het begeleid reizen van kinderendownload dit artikel
Dit artikel presenteert een multilevel logit model om de keuze van ouders tussen onbegeleid of begeleid reizen van hun kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar te verklaren.download dit artikel
Dit paper presenteert de resultaten van een op interviews en een webenquête gebaseerde studie naar ethische dilemma’s van onderzoekers die actief zijn op het terrein van Kosten-Baten Analyses (KBA’s) in Nederland.

Risicowaardering: een discussie vanuit ethische theoriedownload dit artikel
Dit paper bediscussieert het beprijzen van risico’s, zoals gebruikelijk in onder meer de KBA, vanuit een ethisch perspectief.

Europarubriekdownload dit artikel
Nu het leven in Brussel na het gebruikelijke zomerreces weer op gang komt is het goed even vooruit te blikken op wat we de komende maanden zoal op de Europese transportagenda mogen verwachten. Voorop staat de politieke discussie over de Trans-Europese Vervoersnetwerken.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.