Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 1978 Nummer 1

Jaargang 1978 - Nummer 1

Het structuurschema verkeer en vervoer vanuit stedelijke optiek



download dit artikel
.

Verkeersstructuur en ruimtelijke structuur



download dit artikel
.

Structuurschema's en het structuurschema verkeet en vervoer; waarom, wat en hoe



download dit artikel
.

Structuurschema verkeer en vervoer



download dit artikel
.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad




Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.