Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2013 Nummer 3

Jaargang 2013 - Nummer3

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 49, nummer 3, oktober 2013, Inhoudsopgave.download dit artikel
Waar verkeer is vallen vroeg of laat slachtoffers, dat is overal ter wereld zo. Door een in het algemeen positieve economische ontwikkeling stijgt het aantal gemotoriseerde voertuigen en daarmee helaas ook het aantal verkeersdoden.In België en Nederland daalt het aantal jaarlijkse verkeersdoden gelukkig al een tijd.. Een uiteenzetting over de verkeersveiligheid in Nederland en België.

Veiligheidsaspecten van de wegenstructuur en wegcategorisering in stedelijke gebiedendownload dit artikel
Bevordering van de verkeersveiligheid is mogelijk door maatregelen te richten op de drie elementen van het verkeerssysteem: mens, voertuig en weg. De ‘weg’ is samengesteld uit de ‘verkeersinfrastructurele’ factoren wegenstructuur, wegcategorisering en verkeerskundige vorm- en regelgeving.. Tussen deze factoren bestaat een onlosmakelijke wisselwerking.

Alcohol, geneesmiddelen en drugs in het Nederlandse en Belgische verkeerdownload dit artikel
Rijden onder invloed is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Tussen 2006 en 2011 vond het Europese onderzoeksproject DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) plaats.. Eén van de voornaamste doelen van dit project was om meer informatie te verkrijgen met betrekking tot rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen en de risico’s ervan.download dit artikel
Jonge beginnende automobilisten hebben een hoog ongevalsrisico, omdat ze zich gevaarlijk gedragen in het verkeer. Vertonen ze nu gevaarlijk gedrag omdat ze de gevaren niet ‘zien’ of zien ze de gevaren wel, maar accepteren ze te veel risico door dat ze het risico van de gevaren onderschatten en/of hun eigen vaardigheden overschatten? Dit artikel analyseert het verschil tussen beginnende bestuurders en ervaren bestuurders en het effect op gevarenherkenning en -detectering.

Hoe ongelijk is het speelveld in de luchtvaart en hoe erg is dat?download dit artikel
Europese luchtvaartmaatschappijen klagen over oneerlijke concurrentie door luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten. In dit artikel leggen we deze klachten tegen een welvaartseconomische meetlat.. Is er wel sprake van oneerlijke concurrentie, en als dat al zo is, hoe erg is dat dan?.

Bespreking: Henk Stipdonk (2013), Road safety in bits and pieces, For a better understanding of the development of the number of road fatalities, SWOV-Dissertatiereeksdownload dit artikel
In zijn proefschrift (“Road Safety in bits and pieces, For a better understanding of the development of the number of road fatalities”) is Henk Stipdonk (afdelingshoofd van het planbureau van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)), nagegaan hoe de hierboven globaal beschreven ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers kan worden gerelateerd aan factoren zoals de hoeveelheid verkeer, verkeersveiligheidsmaatregelen, enzovoort. Inzicht in deze relaties maakt het mogelijk om het beleid zowel ex-post als ex-ante te evalueren.

Europarubriekdownload dit artikel
Verkeersveiligheid is een thema dat ook de Europese beleidsmaker bezighoudt. De Europese Commissie publiceerde twee opeenvolgende Europese verkeersveiligheidsstrategieën, telkens voor een periode van 10 jaar.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.