Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2014 Nummer 1

Jaargang 2014 - Nummer 1

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 50, nummer 1, januari 2014, Inhoudsopgave.

Van de redactie: In Memoriam Piet Rietvelddownload dit artikel
Begin november 2013 werd de wereld van het vervoersonderzoek opgeschrikt door het bericht van het overlijden van Professor Piet Rietveld op 1 november 2013. Als redactie van het TVW zijn wij Piet Rietveld zeer erkentelijk voor wat hij in de loop der jaren voor dit tijdschrift en voor het verkeer- vervoersonderzoek in het algemeen betekend heeft.. Wij hebben immens respect voor de persoon en de academische verdiensten van Piet en willen dat tonen door een extra nummer uit te brengen van het TVW met artikelen die Piet in de voorbije jaren in het tijdschrift heeft gepubliceerd.

Overzicht van artikelen van Piet Rietvelddownload dit artikel
Overzicht van 25 artikelen van Piet Rietveld in het Tijdschrift Vervoerswetenschap.

De structurerende werking van infrastructuur, een survey betreffende de invloed van infrastructuur en bereikbaarheid op de ruimtelijke spreiding van activiteitendownload dit artikel
Infrastructuur is een factor van belang bij de ruimtelijke en economische ontwikkeling van steden, regio's en landen. De aantrekkelijkheid van locaties voor het vestigen van economische activiteiten hangt immers onder meer af van hun bereikbaarheid (zowel relatief als absoluut) en daarmee van de kwaliteit en kwantiteit van transportinfrastructuur. Tijdschrift Vervoerswetenschap, 1993, jaargang 29, nummer 4.

Effecten van prijsmaatregelen in het personenverkeer: een vergelijking van uiteenlopende instrumenten, waaronder Rekening Rijden en de fiscale behandeling van de zakenautodownload dit artikel
Voor het beheersen van de groei van de automobiliteit en de nadelige gevolgen daarvan staan de overheid diverse instrumenten ter beschikking. Het betreft hier maatregelen op het terrein van ondermeer de technologie, de ruimtelijke ordening, infrastructuur voor alternatieve vervoerwijzen, enz.. In dit artikel gaan we nader in op het prijsbeleid als Instrument.

Betrouwbaarheid van de openbaar-vervoerketendownload dit artikel
Dit artikel besteedt aandacht aan de betrouwbaarheid van de gehele relsketen per openbaar vervoer en met name ook aan de wijze waarop de reistijd en de betrouwbaarheid in deze openbaarvervoerketen kunnen worden verbeterd. Tijdschrift Vervoerswetenschap 1999, jaargang 35, nummer 2.

Snelheidsverlaging tussen feit en fictiedownload dit artikel
De afgelopen eeuwen worden gekenmerkt door een voortdurende toename van de snelheid van het verplaatsen. In deze bijdrage wordt deze versnelling onder de loep genomen.. Met name wordt stilgestaan bij de vraag of er momenteel sprake is van een stagnatie in de versnelling en wat het belang is van de factor snelheid in het transport van de toekomst. Tijdschrift Vervoerswetenschap 2000, jaargang 36, nummer 4.

Het effect van ICT op telewerken en woonwerkverkeerdownload dit artikel
Dit artikel gaat in op de relatie tussen thuiswerken, buitenshuis werken en ICT-gebruikn. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de individuele karakteristieken en het tijdstip waarop mensen thuiswerken.. Deze laatste heeft namelijk directe implicaties voor woon-werkverkeer. Tijdschrift Vervoerswetenschap 2004, jaargang 40, nummer 5.

Gevolgen van Klimaatverandering voor de Transportsector: Een Overzicht van de Literatuurdownload dit artikel
In vele landen staat klimaatverandering momenteel in het middelpunt van de belangstelling, zo ook in Nederland. Naast aandacht voor mitigatie van klimaatverandering door middel van reductie van uitstoot van broeikasgassen komen we meer en meer tot het besef dat een bepaalde mate van klimaatverandering inmiddels onontkoombaar is.. Dit paper bespreekt mogelijke consequenties van klimaatverandering voor de transportsector op basis van een literatuuroverzicht. Tijdschrift Vervoerswetenschap 2007, jaargang 43, nummer 4.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.