Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2015 Nummer 3

Jaargang 2015 - Nummer 3

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), oktober 2015, jaargang 51, inhoudsopgave.

Waardecreatie in de haven van Antwerpendownload dit artikel
Waardecreatie in de haven van Antwerpen.

Van de redactiedownload dit artikel
Voor u ligt het derde nummer, jaargang 51; een speciale uitgave van het Tijdschrift Vervoerswetenschap over de toegevoegde waarde van zeehavens in logistieke ketens.

Ketendenken in zeehavensdownload dit artikel
Dit artikel geeft een historisch overzicht van het ketendenken in zeehavens. Hierin staat de vraag naar de eigenlijke functie van zeehavens centraal: het laden en lossen van zeeschepen.

De haven in wereldwijde netwerken - haven-ketens en verlader-ketensdownload dit artikel
Dit artikel richt zich op de haven als global hub en gaat in op de rol van havens in wereldwijde netwerken. Enkele bedreigingen en mogelijkheden worden verkend mede aan de hand van voorbeelden: de haven van Rotterdam en de haven van Shanghai.

Waardecreatie in de haven van Antwerpendownload dit artikel
In deze bijdrage wordt het concept toegevoegde waarde en tewerkstelling onderzocht als maatstaf voor het bepalen van de omvang en de structuur van havenclusters en als mogelijke input voor havenplanning.

Maritieme containerwereldsteden - evolutie van het globale management netwerk (2006-2012)download dit artikel
Dit artikel breidt het inzicht in maritieme containerwereldsteden uit door middel van een update van de algemene literatuur over wereldsteden en maritieme wereldsteden, aangevuld met nieuwe schattingen van de managementnetwerken van containerbedrijven en een confrontatie van deze resultaten met de werkelijke communicatienetwerken.download dit artikel
Dit artikel bespreekt de mechaniek en dynamiek van de internationale grondstoffenhandel. Empirische analyse toont aan hoe de regio Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen (de ARA regio) een logistiek knooppunt is en blijft voor fysieke uitwisseling en verwerking van grondstoffen, en onderling ook een sterke functionaliteit geniet, maar waarvan de transactionele en logistieke aansturing meer en meer wordt gedaan vanuit Genève en Londen.

De toegevoegde waarde van zeehavensdownload dit artikel
De vraag die in dit artikel centraal staat is of de twee belangrijke mainports Rotterdam en Antwerpen zich in de afgelopen decennia daadwerkelijk hebben getransformeerd tot brainports—naast de mainportfuctie—en in hoeverre zij zich tot centra van logistieke toegevoegdewaardecreatie in ketens hebben ontwikkeld.download dit artikel
Deze bijdrage over binnenhavens houdt een pleidooi voor een evenwichtige benadering die naast de transportdimensie aandacht besteedt aan ruimtelijke, economische en institutionele dimensies.

Bespreking Patrick Verhoeven (2015) Een economische doorlichting van de management-hervorming in Europese zeehavensdownload dit artikel
De discussie over een proefschrift gaat in dit nummer over het proefschrift van Patrick Verhoeven. Hij promoveerde in september 2015 op het onderwerp ‘Een economische doorlichting van de management-hervorming in Europese zeehavens’.

Europarubriekdownload dit artikel
De Europarubriek gaat over het Europees havenbeleid.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.