Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2016 Nummer1

Jaargang 2016 - Nummer1

Inhoudsopgave Tijdschrift Vervoerswetenschap mei 2016download dit artikel
Inhoudsopgave Tijdschrift Vervoerswetenschap, jaargang 52, nummer 1, mei 2016.

Redactioneel Tijdschrift Vervoerswetenschap mei 2016download dit artikel
Voor u ligt het eerste nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap van 2016. Dit nummer bevat vier artikelen en een discussiestuk over een proefschrift.

De psychologische effecten van prijsprikkelsdownload dit artikel
Dit artikel beschrijft de psychologische effecten van prijsprikkels, en bespreekt onder welke voorwaarden prijsprikkels wel of niet effectief zijn om gewenst gedrag te stimuleren.

De rol van landelijke dagbladen in het debat over rekeningrijden en kilometerprijsdownload dit artikel
Dit artikel analyseert de weergave van het maatschappelijke debat over rekeningrijden en kilometerprijs in de vijf grote Nederlandse landelijke dagbladen. Ook is de invloed van de mediaberichten op de koers van het debat onderzocht.

Modelleren mobiliteitsbeprijzing met meerdere actorendownload dit artikel
MDit artikel presenteert een model dat de voorkeuren en interactie van actoren die betrokken zijn bij mobiliteitsbeprijzing analyseert. Het model kan tijdens het planningsproces worden gebruikt om conflicterende belangen te identificeren en.. Daarnaast worden verschillende oplossingen voorgedragen.

Prijsbeleid op de weg; waarom stedelijke arbeids- en huizenmarkten er toe doendownload dit artikel
Dit artikel beschouwt het effect van verstoringen in de arbeidsmarkt en woningmarkt op de optimale hoogte van heffingen op de weg, en op de welvaartseffecten die daarmee bereikt worden. Er wordt aangetoond dat de optimale prijs op de weg, zoals aangeraden in tekstboeken, zelfs een negatief effect kan hebben op welvaart.

Bespreking: Diana Vonk Noordegraaf (2016)download dit artikel
In dit artikel bespreekt Bert van Wee het proefschrift van Diana Vonk Noordegraaf; 'Road Pricing Policy Implementation'. Ze heeft haar proefschrift gericht op de implementatie van vormen van prijsbeleid waarbij de hoogte van de betalingen afhangt van de mate van gebruik van infrastructuur.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.