Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2017 Nummer 1 (stedelijk OV)

Jaargang 2017 - Nummer 1 (Stedelijk OV)

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap, Inhoudsopgave, mei 2017.

Van de redactiedownload dit artikel
Redactioneel tijdschrift Vervoerswetenschap, special issue 'Stedelijk openbaar vervoer', mei 2017.

Reizigerstevredenheid in stedelijke gebiedendownload dit artikel
In dit paper worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar reizigerstevredenheid met een link naar de mate van verstedelijking. Vervolgens worden belangrijke kwaliteitsaspecten verder geoperationaliseerd voor toepassing in planning en beleid.

Onderzoek naar de waardering van drukte in het openbaar vervoer in Parijsdownload dit artikel
In dit paper gaan de auteurs in op drukte in het OV en de waarde die het heeft als deze drukte afneemt. Deze waarde is belangrijk om vast te stellen of investeringen gerechtvaardigd zijn.

Overstappen en onbetrouwbaarheiddownload dit artikel
Betrouwbaarheid van de dienstregeling is voor veel reizigers belangrijk. De auteurs zoomen in op de kwetsbaarste link van een OV reis, de overstap, en laten mogelijkheden zien om de betrouwbaarheid van de totale keten te optimaliseren voor reizigers.

Openbaar vervoer en files bewijs gebaseerd op stakingen in Rotterdamdownload dit artikel
De auteurs laten in dit paper zien wat het effect van OV op files is, met bijbehorende maatschappelijke baten. De impact blijkt substantieel wat een economische rechtvaardiging voor OV subsidies impliceert.download dit artikel
In dit paper wordt er vooruitgeblikt voor als er zelfrijdende, vraaggestuurde taxiís komen. De auteurs laten zien dat een adaptieve implementatie benadering kansrijker is dan de traditionele scenario-gebaseerde aanpak.

Europarubriekdownload dit artikel
Tot slot biedt Patrick Verhoeven in de Europarubriek een kijkje in de internationale keuken van OV onderzoek.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.