Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2010 Nummer 1

Jaargang 2010 - Nummer 1

De Europese vervoersintegratie, in het bijzonder:download dit artikel
Europarubriek.

Beprijzen en verkeersveiligheiddownload dit artikel
Door beprijzen wordt er minder gereden en vallen er minder verkeersslachtoffers. SWOV heeft berekend hoeveel verkeersdoden door de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) kunnen worden bespaard en tot welke maatschappelijke baten dit kan leiden.

Effecten van milieudifferentiatie in de basistarieven kilometerprijsdownload dit artikel
De Nederlandse overheid heeft vergevorderde plannen ontwikkeld voor Anders Betalen voor Mobiliteit. Daarbij worden aankoop- en jaarlijkse bezitsbelastingen afgeschaft en een heffing per gereden kilometer geďntroduceerd.. Deze ‘kilometerprijs’ wordt nationaal ingevoerd op alle wegen.download dit artikel
Deze paper beschrijft de uitkomsten van een ‘stated intentions’ onderzoek naar de effecten van zowel (grote) veranderingen in vaste als variabele autokosten op autobezit en –gebruik.

De kwaliteit van prognoses van de verkeerskundigedownload dit artikel
Beprijzing van het wegverkeer krijgt steeds meer aandacht in beleid en onderzoek. Een belangrijke vraag is: hoe goed kunnen de huidige verkeersmodellen de effecten van prijsbeleid op mobiliteit, congestive en milieu voorspellen? In dit paper gaan we in op de vraag wat is de kwaliteit van de studies is, uitgevoerd met het Landelijk Modelsysteem Verkeer en Vervoer (LMS), naar de effecten van mogelijke varianten van de kilometerprijs.

Nog beter betalen voor mobiliteit?download dit artikel
Dit artikel bespreekt twee aspecten van de bestaande plannen omtrent “Anders Betalen voor Mobiliteit” die vanuit de economische wetenschap geredeneerd heroverweging verdienen.

Redactionele signalendownload dit artikel
special issue uit te brengen over de effecten van invoering van de kilometerprijs.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.