Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 1971 Nummer 1

Jaargang 1971 - Nummer 1

Progress in maritime developmentdownload dit artikel
Verslag van Europoort 70 Conferentie.

Korte schets van het physical distribution vraagstukdownload dit artikel
Een poging om de term physical distribution beter te definiëren.

Het vervoer van gevaarlijke goederendownload dit artikel
Een beschrijving van de ontwikkeling van classificeren en beleid rond het transport van gevaarlijke goederen.

Aantekeningendownload dit artikel
Met onder andere - Van Utenhove, J. (1971) De Europese functie van de Delta zeehavens - Europarubriek - Kroniek: Unctad documenten over zeehavens - Statistische kanttekeningen over het personenvervoer - Boekbespreking van onder andere Götz Uebe (1970) Optimale Fahrpläne.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.