Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 1995 Nummer 2

Jaargang 1995 - Nummer 2

Beheersing van het autogebruik; Probleembesef, verminderingsbereidheid en beleidsacceptatie in de regio's Amsterdam, Eindhoven en Groningendownload dit artikel
Dit artikel presenteert een onderzoek naar het probleembewustzijn, mogelijke gedragsverandering en beleidsmaatregelen onder 539 autobezitters.

Het vastlopende personenvervoer in de Randstad; Hoe doorbreken we de impasse?download dit artikel
Dit artikel presenteert een analyse van het vastlopende verkeer in de Randstad en pleit voor een vervoersautoriteit voor de Randstad.

Uit het vliegtuig, in de hogesnelheidstreindownload dit artikel
Dit artikel presenteert een haalbaarheidsstudie naar vervoer met hogesnelheidstrein in Nederland.

De ontwikkeling en bouw van een interregionaal Europees goederenvervoerbestanddownload dit artikel
Dit artikel bespreekt de bouw van een Europese database voor goederenstromen te gebruiken voor modelleerexcersities.

De logistieke keten van steenkolen naar Europa en de rol van Rotterdamdownload dit artikel
Dit artikel bespreekt de ontwikkeling van transport van steenkool en de rol van Rotterdam in de logistieke keten.

Aantekeningendownload dit artikel
Met onder andere - Europarubriek: De Europese vervoersintegratie, in het bijzonder: Paneuropa - wie zit waarin? - Statistische rubriek over het energiegebruik van het wegverkeer tussen 1990 en 1994 - Boekbespreking van Molenaar, H.J., en E. van de Voorde (red.) (1994) Competition policy in liner shipping - De bevordering van de concurrentiepositie van shortsea shipping in Europa.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.