Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2012 Nummer 1

Jaargang 2012 - Nummer 1

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW) Jaargang 48, nummer 1, maart 2012 Inhoudsopgave.

Van de Redactiedownload dit artikel
Van de Redactie: In deze bonte uitgave van het Tijdschrift wordt een aantal fundamentele zaken aan de orde gesteld.

Mobiliteitsbeleid als Klimaatbeleid of Watermanagement; Zelforganisatie als Aangrijpingspunt voor Effectieve Beleidsmatige Interventiesdownload dit artikel
Met steeds slimmere maatregelen probeert de Nederlandse overheid de hardnekkige mobiliteitsproblematiek te attaqueren. De effectiviteit van de maatregelen stelt evenwel regelmatig teleur.

De Discussie over Transportmodellendownload dit artikel
Dit artikel geeft een overzicht van de discussie over transportmodellen in Nederland zoals met name gevoerd in de periode 2007 - 2010.

Transport en Intergenerationele Rechtvaardigheid: Een Ethische Reflectiedownload dit artikel
Lange termijn effecten van beleidsopties voor transport zijn soms substantieel, bijvoorbeeld in het geval van aanleg van nieuwe infrastructuur. Vaak zijn ze belangrijk vanuit de optiek van intergenerationele rechtvaardigheid.download dit artikel
In dit paper stellen we dat de Kosten-Baten Analyse (KBA) niet de beste methode is voor het evalueren van transportopties om sociale uitsluiting te verminderen. Dergelijke opties kunnen beter worden beoordeeld op basis van ethische principes en het concept ‘bereikbaarheid’.

Extended Prospect Theory, een Gedragseconomisch Concept voor Verklaren en Voorspellen van Keuzegedrag in Verkeer en Vervoerdownload dit artikel
Nutstheorie (Utility Theory) is de dominante benadering die in de vervoerswetenschappen wordt gevolgd voor de beschrijving van menselijk keuzegedrag met betrekking tot verplaatsingen.

Bespreking: Niels van Oort (2011) Service Reliability and Urban Public Transport Design, Delft: Trail Thesis seriesdownload dit artikel
Wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk simpel. Het is niets anders dan een zo eerlijk mogelijke systematische vergelijking.

Europarubriekdownload dit artikel
Beroepshalve breng ik (te) veel tijd door op luchthavens. Maar af en toe kunnen deze plaatsen ook inspirerend werken, zoals de populaire filosoof Alain de Botton aantoonde in zijn boek A Week at the Airport – A Heathrow Diary.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.