Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 1968 Nummer 3

Jaargang 1968 - Nummer 3

Niederlandische Konzeptionen zur europaischen Verkehrspolitikdownload dit artikel
Dit artikel behelst de speech van de plaatsvervangende directeur generaal over Nederland en het Europees vervoersbeleid.

De douane-unie en de Gemeenschappelijke vervoerpolitiekdownload dit artikel
Dit artikel bespreekt de douane-unie.

De E.E.G.-mededingingsregels en het vervoerdownload dit artikel
Dit artikel bespreekt de Europese mededingingsregels.

Aantekeningendownload dit artikel
Met daarin: - Drs J.T.Bergstra en Drs P.Breedveld: Bandstad in de Randstad? - Drs R.den Besten: Randstad en railvervoer - Euro-rubriek - Statistische kanttekeningen - Boekbesprekingen: o.a. W.A.G.. Blonk: Enige aspekten en problemen van het goederenvervoer tussen de Lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, met name ten aanzien van de kwantitatieve beperkingen en kwalitatieve belemmeringen - Boekaankondigingen.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.