Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2012 Nummer 4

Jaargang 2012 - Nummer 4

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 48, nummer 4, december 2012, Inhoudsopgave.

Introductie: trends in fietsgebruik nader verkenddownload dit artikel
Steeds vaker wordt geroepen dat de fiets bezig is aan een opmerkelijke comeback, vooral in steden.In Nederland zien we al sinds het midden van de jaren zeventig een gestage groei (De la Bruhèze, Veraart 1999) en deze groei lijkt zich ook in de toekomst voor te zetten. Het zijn echter vooral buitenlandse steden die momenteel tot de verbeelding spreken.Niet alleen buitelen de beleidsmakers over elkaar heen met ronkende ambities, ook laten de cijfers zien dat er in een groeiend aantal steden succes wordt geboekt met het op de fiets krijgen van de bevolking.

Nieuwe perspectieven op fietscultuur: een conceptuele en empirische verkenning van fietscultuur in Amsterdam en Portlanddownload dit artikel
De culturele context waarin de fiets is ingebed krijgt op een aantal uitzonderingen uit de Angelsaksische wereld na weinig aandacht.Dit artikel tracht het begrip fietscultuur zowel theoretisch als empirisch inhoud te geven door te putten uit sociologische literatuur, transportgerichte literatuur en een vergelijkend casusonderzoek in Amsterdam en Portland.Er wordt gesteld dat om een fietscultuur te begrijpen zowel gedrag als ervaring moet worden onderzocht.

Fietsen en verkeersonveiligheid in Nederlanddownload dit artikel
Het aantal doden onder fietsers daalt de laatste tien jaar langzamer dan onder inzittenden van auto’s en het aantal ernstig gewonde fietsers stijgt.Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer.Onder 12- t/m 17-jarigen en 60+'ers vallen veel fietsslachtoffers.Wanneer de slachtofferaantallen worden afgezet tegen de afstand die deze groepen afleggen, dan blijkt dat alleen fietsers van 75 jaar en ouder een sterk verhoogde kans hebben om als gevolg van een fietsongeval te overlijden of in een ziekenhuis te worden opgenomen.

Fietsen door weer en wind: een analyse van de invloed van weer en klimaat op fietsgebruikdownload dit artikel
Weersomstandigheden hebben invloed op het verplaatsingsgedrag.Van alle vervoerwijzen blijkt juist de fiets het meest gevoelig voor het weer te zijn: bij aantrekkelijk weer neemt de vraag sterk toe, bij onaantrekkelijk weer neemt deze juist sterk af.Het aantal fietsverplaatsingen bij zomerse temperaturen ligt circa 30% hoger dan op dagen dat het vriest.Met name de uitwisseling met het openbaar vervoer is hierbij groot.Klimaatverandering zal invloed hebben op fietsgebruik, maar het effect zal naar verwachting beperkt blijven.

Zomertrends in fietsverkeer: naar een correctie van fietsintensiteiten voor weersinvloeden ten behoeve van beleidsevaluatiedownload dit artikel
Over de gehele wereld is sprake van een hernieuwde interesse in de fiets als duurzame vervoerwijze.Dat fietsen een substantiele mode kan zijn, wordt onder andere bewezen in Nederland waar het aandeel van de fiets in de modal split van personenverplaatsingen 25% bedraagt.Desalniettemin is er weinig bekend over het effect van fietsstimulerende maatregelen op fietsgebruik.Dit effect wordt ook nog eens vertroebeld door variatie in weersomstandigheden.Diverse auteurs claimen een sterke invloed van het weer, maar kwantitatieve studies zijn schaars.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.