Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2013 Nummer 2

Jaargang 2013 - Nummer2

Inhoudsopgavedownload dit artikel
Tijdschrift Vervoerswetenschap (TVW), Jaargang 49, nummer 2, juli2013, Inhoudsopgave.

Van de redactie: Luchtvaartlogistiek - Grote bewegingen in markt en onderzoekdownload dit artikel
Luchtvrachtlogistiek is in volle beweging, getuige de snelle evolutie in eigendomsverhoudingen, logistieke operaties Ťn wetenschappelijk onderzoek. De bijdragen uit dit themanummer over luchtvaartlogistiek vormen hiervan een bewijs.. Stuk voor stuk behandelen ze belangrijke aspecten van de luchtvrachtmarkt.

De luchthavenkeuze voor vrachtvervoer met vrachtvliegtuigen: lessen uit interviews met luchtvaartmaatschappijendownload dit artikel
De laatste jaren is in Europa een toenemende concurrentie voor passagiers- maar ook voor vrachtvervoer tussen de luchthavens op te merken. Terwijl de concurrentie voor passagiers in de literatuur al vaker werd toegelicht, werd de competitie voor luchtvracht nog weinig onderzocht.. Dit artikel focust zich daarom op de analyse hoe vrachtluchtvaartmaatschappijen en combinatie carriers hun luchthavens voor geplande vrachtactiviteiten kiezen.download dit artikel
De luchtvrachtindustrie is een mature industrie geworden, waar managementstrategieŽn een steeds grotere rol spelen. Deze bijdrage analyseert en vergelijkt mogelijke strategieŽn van luchtvaartmaatschappijen die vracht meenemen op reguliere passagierslijnvluchten of in vrachtvliegtuigen of combinaties van beiden.

Vervoer van luchtvracht over de weg vanuit Schipholdownload dit artikel
Om een beter zicht te krijgen op het belang van de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol is het vervoer van luchtvracht over de weg, oftewel trucking nader onderzocht. In dit artikel wordt ingegaan op de volgende vragen: welk deel van de luchtvracht binnen Europa gaat over de weg, om welke hoeveelheden gaat het en over welke afstanden?.

De markt voor luchtvrachtgrondafhandeling op Schiphol en lessen voor het Europese beleiddownload dit artikel
Op 16 april 2013 nam het Europese Parlement een gewijzigd voorstel aan dat de grondafhandeling op Europese luchthavens verder beoogt te liberaliseren. Na eerdere amendementen van het parlement is het voorstel echter op een aantal punten afgezwakt ten opzichte van de oorspronkelijke versie.. Deze bijdrage onderzoekt de markt voor vrachtafhandeling op Schiphol, waar al geruime tijd - reeds ver voor de invoering van Richtlijn 96/97/EC Ė een volledig open, geliberaliseerd afhandelingsregime geldt.

De luchtvrachtoperaties van integrators: kostenanalyse binnen een specifieke marktnichedownload dit artikel
In deze bijdrage wordt de kostenstructuur van de luchtvrachtoperaties van integrators onderzocht met behulp van een translog kostenfunctie.

De luchtvaart in het EU-emissiehandelssysteemdownload dit artikel
De luchtvaart valt sinds 1 januari 2012 onder het al bestaande Europese emissiehandelssysteem. Dit heeft effecten op de vraag naar en het aanbod van luchtvaartdiensten en ook op de CO2-uitstoot van de luchtvaart.. Deze bijdrage richt zich hoofdzakelijk op de vraag- en aanbodeffecten.

Bespreking: Christiaan Behrens (2013) Product differentiation in aviation passenger markets, Tinbergen Institute research series, 556download dit artikel
Op 9 april promoveerde Cristiaan Behrens aan de VU. Voor reizen over middenlange afstand (tot ongeveer 800 kilometer) kunnen consumenten kiezen tussen verschillende luchtvaartmaatschappijen en soorten tickets met bijbehorende voorwaarden.. Voor steeds meer Europese en Aziatische routes is de hogesnelheidstrein ook een alternatief.

Europarubriekdownload dit artikel
Naar aanleiding van dit themanummer over luchtvaartlogistiek willen we in onze Europarubriek stilstaan bij enkele actuele ontwikkelingen in het Europees luchtvaartbeleid. De jongste weken heeft de Europese Commissie een aantal nieuwe initiatieven genomen, met name op het gebied van de voltooiing van het gemeenschappelijk luchtruim en het controleren van staatssteun voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.