Tijdschrift Vervoerswetenschap

Platform voor onderzoek naar logistiek en mobiliteit in Nederland en Vlaanderen


Home 2010

Jaargang 2010

  • Nummer 1   ( 7 Artikelen ) bekijk dit nummer

  • Nummer 2   ( 7 Artikelen ) bekijk dit nummer

    Transportsystemen en mobiliteitsgedrag zitten niet zo eenvoudig in elkaar als we misschien zouden willen. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd op basis van de vier artikelen in dit bonte nummer. Twee artikelen richten zich op het beschrijven en optimaliseren van netwerken, en twee andere artikelen presenteren onderzoek gericht op de individuele reiziger en zijn leer- en keuzegedrag.
  • Nummer 3: Jubilieumnummer   ( 27 Artikelen ) bekijk dit nummer

    Niet zonder trots presenteren we u het jubileumnummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap. Het Tijdschrift Vervoerswetenschap bestaat 50 jaar. Voor een wetenschappelijk tijdschrift dat afhankelijk is van goedwillende sponsors, is dat een bijzondere prestatie.
  • Nummer 4   ( 4 Artikelen ) bekijk dit nummer

    Transumo was een Nederlands initiatief waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen kennis ontwikkelden over de transitie naar duurzame mobiliteit. De kennisontwikkeling heeft zich gericht op duurzame mobiliteitsconcepten en op nieuwe organisatie- en bestuursmodellen die de ontwikkeling en implementatie van duurzame mobiliteit moeten stimuleren. De aanpak was multidisciplinair, tripartiet en domeinoverstijgend. Zo zijn grondgebruik en vervoer ge´ntegreerd onderzocht, is mobiliteitsmanagement in relatie gebracht met Facility Management en Human Resource Management, en is aandacht geschonken aan vormen van vraagsturing in goederen- en personenvervoer.

ISSN: 1571-9227

Zoeken

Promoties

Klik hier voor een overzicht van promotieonderzoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je een e-mail ontvangen als een nieuwe editie uit is? Schrijf je dan hier in.

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap wordt gesponsord door onderzoeksschool TRAIL

Voor meer over mobiliteit zie ook het vakblad
Het Tijdschift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap.

Het tijdschrift is opgericht in 1960 door prof. dr. H.C. Kuiler.

Sinds 1 januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap.