1965

Het wegvallen der binnengrenzen bij de totstandltoming van de Euromarkt en de invloed daarvan op het achterland van de Noordzeehavens

Verboom J

.

download dit artikel

Social benefit studies of urban railway investment in London

Walters, A . A M . E. Beesley

.

download dit artikel

Management planning and a design for a distributing centre for combined cargoes in a sea-port

lng. J.Mavers

.

download dit artikel

Quelques conclusions sur l’élasticité de la demande de transport aérien tirée du colloque de l’ITA

Mercier J

.

download dit artikel

Eisenbahn und Stadtentwicklung (Der Nahverkehr auf der Schiene in der Regionalplanung)

Wortmann W.

.

download dit artikel

Le transport touristique par autocar aux Pays-Bas et dans la Communauté Economique Européene

Reijnders A.

.

download dit artikel

Van “Verkeer” naar “Tijdschrift voor Vervoerswetenschap”

Wansink D.J

.

download dit artikel