1968 Nummer 2

Vernieuwing van vervoerpolitiek in Engeland

Kamp, J.B. van der

Dit artikel bespreekt de vernieuwing van de vervoerspolitiek in Engeland

download dit artikel

Tien jaar „Gemeenschappelijk vervoerbeleid” – een beknopte analyse

Gerbers, O.

Dit artikel analyseert het gemeenschappelijk vervoersbeleid in de afgelopen 10 jaar.

download dit artikel

Het Münchener vervoerssymposium

Vonk, K.

Dit artikel bespreekt het Munchener vervoerssymposium, de conferentie van Europese ministers van transport van 1967.

download dit artikel

Aantekeningen

Met daarin: – Euro-rubriek – Statistische kanttekeningen: Statistiek van het personenvervoer 1964 – Boekbesprekingen: o.a. Magdalena Lauer: Volkswirtschaftliche Kosten der Westdeutschen Wasserstrassen – Boekaankondigingen

download dit artikel