1968 Nummer 3

Niederlandische Konzeptionen zur europaischen Verkehrspolitik

Mol van Otterloo, H.A. de

Dit artikel behelst de speech van de plaatsvervangende directeur generaal over Nederland en het Europees vervoersbeleid.

download dit artikel

De douane-unie en de Gemeenschappelijke vervoerpolitiek

Blonk, W.A.G.

Dit artikel bespreekt de douane-unie

download dit artikel

De E.E.G.-mededingingsregels en het vervoer

Horsting, H.H en O.D. Gebers

Dit artikel bespreekt de Europese mededingingsregels.

download dit artikel

Aantekeningen

Met daarin: – Drs J.T.Bergstra en Drs P.Breedveld: Bandstad in de Randstad? – Drs R.den Besten: Randstad en railvervoer – Euro-rubriek – Statistische kanttekeningen – Boekbesprekingen: o.a. W.A.G. Blonk: Enige aspekten en problemen van het goederenvervoer tussen de Lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, met name ten aanzien van de kwantitatieve beperkingen en kwalitatieve belemmeringen …

download dit artikel