1971

Aantekeningen

Met onder andere – Europarubriek – Statistische kanttekeningen over het autopark – Boekbespreking van onder andere Kousios en Homburger (1967) Vehicular traffic patterns at an airport in relation to airline passenger volume

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere – Europarubriek met reflectie over de voortgang van een communautair vervoerbeleid – Kroniek over Vierde internationale Symposium over theorie en praktijk in de verkeerseconomie – Statistische kanttekeningen over het internationaal goederenvervoer – Boekbespreking van onder andere Rajwar, L. M. S. et al (1971) Shipping and developing countries,

download dit artikel

Toerisme en luchttransport

Van der Lely, J.

Verslag van het ITA internationaal symposium

download dit artikel

Korte schets van het physical distribution vraagstuk

Plasse, H.

Een poging om de term physical distribution beter te definiëren.

download dit artikel

Een vraagfunktie voor het interlokaal personenvervoer per bus

Steilberg, J.C.

Een schatting van een vraagfunctie voor interlokaal busvervoer

download dit artikel

TP2000 Wie maakt de dienst uit

Vonk, K.

Reflectie op de Toekomst Projectie 2000 van Verkeer en Waterstaat

download dit artikel

Het vervoer van gevaarlijke goederen

Lamme, N.

Een beschrijving van de ontwikkeling van classificeren en beleid rond het transport van gevaarlijke goederen.

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere – Vonk, K. (1971) De studies van de UNCTAD en de zeescheepvaart – Europarubriek – Kroniek over bijdrage R. H . J. Kruisinga, de nieuwe staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, op de conferentie van de FIATA, – Statistische kanttekeningen over scheepvaartbewegingen – Boekbespreking van onder andere Grevsmahl, J. (1971) Adaptive Verkehrsplanung

download dit artikel

Aantekeningen

Met onder andere – Van Utenhove, J. (1971) De Europese functie van de Delta zeehavens – Europarubriek – Kroniek: Unctad documenten over zeehavens – Statistische kanttekeningen over het personenvervoer – Boekbespreking van onder andere Götz Uebe (1970) Optimale Fahrpläne

download dit artikel

De vervoer- en verkeersstatistiek; Statistiefkind van de communautaire ontwikkelingen

Biesheuvel, J.

Het effect van handelsliberalisatie op de statistiek.

download dit artikel

Die Zukunft der Seeschiffahrt und der Hafenanlagen in Europa

Blonk, W.A.G.

Dit artikel schetst in brede streken de ontwikkeling van de zeevaart in Europa.

download dit artikel